Факултет исламских наука у Сарајеву

Факултет исламских наука Универзитета у Сарајеву (ФИН УНСА ) је баштиник најранијих исламских образовних установа у Босни и Херцеговини које су настале у доба османске владавине (1463.-1878.) када знатан дио домаћег становништва прима  ислам, али и високошколских исламских образовних установа које су настале у  периоду Аустро-Угарске владавине, Шеријатско-судачке школе или Мектеб-и нувваба (1887.) и Више исламске шеријатско-теолошке школе (1937.). Са афирмацијом националног идентитета босанских муслимана током шездесетих и седамдесетих година 20. ст. отворио се простор слободнијем дјеловању па је 16. шеввала 1397. године /  29. септембра 1977. године као резултат планских и системских активности и по одлуци Врховног исламског старјешинства у СФРЈ и Сабора ИЗ-е, основан Исламски теолошки факултет, чији први свршеници уносе нови квалитет у искуство ислама у Босни и Херцеговини, па и шире.

Данас је Факултет исламских наука у Сарајеву најпрестижнија институција високошколског исламског образовања у Европи. Од 2013. године Факултет исламских наука је пуноправна чланица Универзитета у Сарајеву.

Архитектоника зграде и цјелокупан амбијент у којем Факултет живи заједно с актуелним студијским програмима свједоче успостављени склад између традиционалних и савремених исламских знаности и између источних и западних културних вриједности. Студијске програме у оптималним увјетима изводи наставно особље које је своја знања стјецало на реномираним босанскохерцеговачким и свјетским универзитетима.

Факултет исламских наука у Сарајеву кроз три разине студија на појединачном плану настоји одгајати и образовати цјеловите личности, усавршавајући њихове духовне, моралне, интелектуалне и стручне квалитете који ће се посебно реализирати у области исламске теологије, исламске вјеронауке и религијског одгоја.
На колективном плану мисија Факултета је придонијети развоју друштва непрекидно развијајући образовање, учење и истраживање на највишим ступњевима знанствено утврђене изврсности. Посебно се то огледа у аутентичном изучавању ислама у перспективи савременог  непристраног и знанствено објективног мишљења и знаности. То ће се настојати остварити упознавањем студената с темељним изворима ислама, Кур’аном и суннетом, али и с њиховим повијесним реализирањима у муслиманској мисли и пракси, посебно уважавајући вјерске и културолошке посебности балканских простора.
Својом хисторијском позадином исказаном и у архитектонском рјешењу зграде у којој дјелује Факултет исламских наука у Сарајеву представља симбол сусретања и међусобних прожимања култура двају свјетова, европског и исламског. Отуда ће се на њему тежити проучавању знања која су уграђена у цјелокупну, исламску, али и западну културу и цивилизацију, у хуманистичке и друштвене знаности, што је у функцији мисије хуманизма, бољег разумијевања међу народима, религијама и културама.

Инспириран исламским императивима о промовирању знања и настављајући вишестољетну традицију високог исламског образовања у Босни и Херцеговини Факултет исламских наука у Сарајеву настоји, интегрирајући традиционалне и савремене исламске знаности, учврстити водећу позицију унутар еуропског академскога простора.

Студијски програм:

  • Исламска теологија;
  • Исламска вјеронаука и религијска педагогија;
  • Студијски програм за имаме, хатибе и муаллиме

Водич за студенте

Fакс: + 387 33 251 044
Tел: + 387 33 251 011
+ 387 33 251 000
Е пошта: sekretar@fin.unsa.ba

Веб сајт: https://fin.unsa.ba/

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak