Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву

Факултет криминалистичких наука основан је 1993. године, као цивилна институција, чиме је показано да се и тада слиједило савремене стандарде у формирању стручних профила за супротстављање свим видовима противправних и друштвено опасних понашања. Факултет криминалистичких наука Универзитета у Сарајеву основан је у циљу универзитетске едукације стручњака, који свој допринос у успостављању и одржавању владавине права у Босни и Херцеговини требају остваривати у свим институцијама које се налазе у ланцу борбе против асоцијалних и антисоцијалних понашања појединаца и група. Примарни циљеви Факултета криминалистичких наука, као чланице Универзитета у Сарајеву, јесу извођење наставног процеса за стицање академских звања из области криминалистике, криминологије и сигурносних студија, с једне стране, односно развијање и реализација научно-истраживачког рада, који се третира као основ и подлога свим наставним активностима које се изводе на овој универзитетској институцији, с друге стране. Наведена, као и чињеница да је Факултет криминалистичких наука засигурно један од лидера перманентним програмима реномираних гостујућих наставника, легитимира га као једну од водећих институција у едукацији стручњака поменутих профила. Едукациони процеси на Факултету криминалистичких наука развијани су и развијају се кроз додипломске и постдипломске програме као и кроз програм за стицање доктората наука, а који су темељно ослоњени на законску основу о високом образовању у Кантону Сарајево. Такођер, Факултет је у свом развоју пратио и имплементирао савремене стандарде из области универзитетског образовања који су се стварали као резултат међународних активности на овом пољу. Факултет криминалистичких наука је од свог оснивања континуирано и интензивно развијао свој наставни и научно-истраживачки опус, те је након вишегодишњег академског дјеловања, достигао степен стратегијског планирања свог развоја, који је резултирао новим и иновираним наставним планом и програмом додипломског студија. Поред развоја првог циклуса академске едукације Факултет криминалистичких наука је пред довршетком и иновираних програма за магистарски и докторски студиј, који ће се у потпуности ослањати на принципе утврђене документима који представљају основу за стварање јединственог подручја високог образовања у Европи (Еуропеан Хигхер Едуцатион Ареа – ЕХЕА) и Европског подручја научног истраживања (European Research Area – ERA).

Своје циљеве настоји остваривати кроз проучавање и развој дисциплина које су систематизоване у три области за које је Факултет криминалистичких наука Универзитет у Сарајево матичан: криминалистика, криминологија и сигурносне студије.

​Наставни процес на Факултету за криминалистику, криминологију и сигурносне студије се организује кроз први, други, интегрисани, стручни студиј и трећи циклус базиран на концепту „4+1+3“, или „5+0+3“ или „2+3+3“ што значи: четири године додипломског студија, једна година постдипломског студија и три године докторског студија, или пет година интегрисаног студија и три године докторског студија, или двије године стручног студија и три године интегрисаног студија и три године докторског студија. Додипломски студиј (4+1), конципиран је у три области / смјера, која трају по 4 године:

  • Област/смјер Криминалистика;
  • Област/смјер Криминологија;
  • Област/смјер Сигурносне студије.

Успјешним окончањем првог циклуса студија кандидат стиче сљедеће звање БАЦХЕЛОР (тхе дегрее оф Бацхелор) и то: БАКАЛАУРЕАТ (БАЦХЕЛОР) КРИМИНАЛИСТИКЕ (БА ин Цриминал Инвестигатион); БАКАЛАУРЕАТ (БАЦХЕЛОР) БАКАЛАУРЕАТ КРИМИНОЛОГИЈЕ (БА ин Цриминологy).

Интегрисани студијски програм „Управљање у кризним ситуацијама“, припада области Сигурносних студија и траје десет (10) семестара или пет година. Успјешним окончањем студија, студент стиче звање Магистар управљања у кризним ситуацијама МАГИСТАР (МАСТЕР) УПРАВЉАЊА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА (МА ин Црисис Манагемент).

Стручни студијски програм „Приватна сигурност и заштита од пожара и експлозија“  траје четири (4) семестара или двије године. Од укупно 19 наставних предмета које студент мора одслушати у четири семестра, два су предмета предвиђена као практична, теренска или стручна пракса. Успјешним окончањем студија, студент стиче звање Стручног специјалисте приватне сигурности и заштите од пожара и експлозија. Након Стечене квалификације Стручни специјалиста приватне сигурности и заштите од пожара и експлозија, студент може уписати трећу годину интегрисаног студијског програма. “Управљање  у кризним ситуацијама”.

Змаја од Босне 8, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина

т. +387 33 561 200 (централа)

т. +387 33 561 201 (деканат)

ф. +387 33 561 201 (фаx)

fkn@fkn.unsa.ba

https://www.fkn.unsa.ba/

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak