Електротехнички факултет Универзитета у Сарајеву

Електротехнички факултет у Сарајеву је основан 1961. године, а прва генерација студената уписана је годину дана раније, у оквиру тад постојећег Техничког факултета у Сарајеву.

Факултет је данас смјештен у простору Кампуса Универзитета у Сарајеву у објектима чија површина омогућује стандард од цца 5 м2 по студенту. За извјесне лабораторијске вјежбе Факултет користи и капацитете јавних предузећа ЈП Електропривреда БиХ и Телецом БиХ.

Од оснутка па до данас на Електротехничком факултету у Сарајеву
– дипломирала су 4646 студента
– ступањ магистра стекло је 312 кандидата
– ступањ доктора техничких наука стекло је 105 кандидата.

Студиј се одвија у оквиру четири одсјека:
– Одсјек за аутоматику и електронику
– Одсјек за електроенергетику
– Одсјек за рачунарство и информатику
– Одсјек за телекомуникације

Након завршетка првог (додипломског) и другог (дипломског) циклуса студент се може запослити или наставити студиј у оквиру трећег (постдипломског) циклуса, који траје три године (180 ЕЦТС бодова) и који омогућује стјецање научне титуле доктор техничких наука.

Трећи циклус студија на Електротехничком факултету бит ће организиран почев од академске 2010/2011 до када ће други циклус завршити студенти прве генерације студија ЕТФ-Б.

У циљу међународне верификације и признавања квалитете својих наставних програма Факултет се интензивно припрема за њихово акредитирање од стране неке од реномираних Еуропских агенција. У ту сврху је током зимског семестра текуће академске године извршена тестна актредитација наставног програма И циклуса на Одсјеку за рачунарство и информатику код познате њемачке акредитацијске агенције АСИИН (видјети на линку: www.asiin.de/english/newdesign/index_ex5.html).

Осим активности у својој основној едукативној дјелатности, Електротехнички факултет је од свог оснутка па све до данас био и остао мјесто интензивног научноистраживачког рада и осталих активности везаних за промоцију науке и технологије.

Факултет је посједовао низ лабораторија у оквиру своје предратне локације у Лукавици, гдје су се реализирали многи истраживачки и развојни пројекти који су директно уговарани са фондовима за научни рад на републичком и савезном нивоу, као и са индустријским гигантима као што су били Енергоинвест, Електропривреда БиХ, Унис, Фамос и други.

Факултет је такођер реализирао и низ истраживачко развојних пројеката за тадашње Сизове за научни рад и на Савезном и Републичком нивоу, а био је у периоду од 1985-1991 носилац неколико великих пројеката који су имали ознаку ДЦ (Друштвени циљеви) и имали су значајна средства и буџет за вишегодишња истраживања и развој у оквиру тадашње државе Југославије.

Тренутно се на Факултету реализира 8 пројеката за Кантонално министарство образовања и науке Кантона Сарајево, 4 пројекта за Федерално министарство образовања и науке , 2 пројекта се реализирају у међународној научној сарадњи у оквиру ФП6, један пројект је у оквиру ФП 7 пројеката Европске уније, 2 пројекта у оквиру Темпус-а , као и 5 пројеката за наручиоце из привреде и индустрије са којима Факултет има уговоре о пословно техничкој сарадњи. Више података о овим пријектима се може наћи на Wеб порталу ЕТФ-а на линку: www.етф.унса.ба

Електротехнички факултет је и организатор међунардних научних скупова и симпозија, који су насљедници познатог и тада врло референтног Симпозија који се одржаво на Јахорини и био посвечен информационим технологијама, и то:

– BIHTEL, бијенални симпозиј из области телекомуникација (парне године)
– ICAT, бијенални симпозиј из области информационих, комуникационих и аутоматизационих технологија (непарне године)

Како и зашто уписати ЕТФ?

Пројекти и мобилност

Електротехнички факултет Сарајево

Змаја од Босне бб, Кампус Универзитета у Сарајеву, 71000 Сарајево
Тел: ++387 33 250 700 Фаx: ++387 33 250 725

E-пошта: etf@etf.unsa.ba

Веб: http://www.etf.unsa.ba/

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak