Архитектонски факултет у Сарајеву

 • Почетна

Архитектонски факултет у Сарајеву основан је 1949. год. Прошло је шест деценија од оснивања студија архитектуре, односно данашњег Архитектонског факултета у Сарајеву. Шездесет генерација студената опредијелило се за овај креативни и хумани позив и отиснуло се разним животним путевима. Било је већих и мањих промјена, промјене друштвено-економске ситуације, трансформације наставног процеса, промјена законске регулативе, промјена наставног кадра и услова рада, али се увијек настојао одржати квалитетан профил и компетенција студента, односно будућег архитекте. О резултатима и утицају ове високообразовне и едукативне установе у друштвеном систему вриједности, најбоље говоре резултати и афирмација коју су постигли и постижу њени наставни кадрови, преко 4500 дипломираних архитеката, као и садашњи студенти. Специфични програмски садржаји везани за мултикултурно поднебље и елементе затечене културе, умјетничког и градитељског наслијеђа, традицију становања, однос према природи, сусједству и организацији насеља, манифестовали су се у карактеристичној „Сарајевској школи архитектуре“. На његовању традиционалних вриједности образовале су се генерације студената, које су свој афинитет умјели транспоновати у савремени архитектонски израз и тако афирмисати своје стваралаштво и факултет који су похађали. Цуррицулум и наставни програм Факултета, у највећој мјери, је компатибилан са већином европских факултета исте оријентације. Архитектонски факултет традиционално има редовну сарадњу са појединим факултетима у свијету, те размјену наставног и студентског кадра и истраживачких процеса. У јануару 2009. године усвојен је нови Закон о високом образовању, којим је предвиђена измијењена организација рада Универзитета тако да Архитектонски факултет постаје организациона јединица интегрираног Универзитета у Сарајеву. Архитектонски факултет у Сарајеву, са адресом улица Патриотске лиге 30., је регистриран за обављање слиједећих дјелатност:

 • Организовање и извођење додипломског студија, научног и стручног подручја архитектуре и урбанизма,
 • Организовање и извођење постдипломских научних и специјалистичких студија из научног подручја архитектуре и урбанизма,
 • Научно-истраживачки рад у научном подручју архитектуре и урбанизма,
 • Нострификација и еквиваленција иностраних свједочанстава и диплома,
 • Вјештачење и експертизе,
 • Издавање стручних часописа из области техничких наука, научног подручја архитектуре и урбанизма, те едиција, књига, монографија, уџбеника, скрипти, билтена, публикација из наведеног подручја,
 • Библиотечку и издавачку дјелатност за потребе наставе, научног, научно-истраживачког и стручног рада,
 • Стручна дјелатност у подручју архитектуре, инвестиционо-техничка документација, пројекти и студије пејсажн архитектуре, урбанистички и просторни планови и други пројекти и студије у подручју архитектуре и урбанизма, заштите и унапређења човјековог околиша за високо стручне и сложене програме.

КАТЕДРЕ:

 • Катедра за просторно и графичко приказивање;
 • Катедра за теорију и хисторију архитектуре;
 • Катедра за архитектонско пројектовање;
 • Катедра за урбанизам и просторно планирање;
 • Катедра за архитектонске конструкције и технологију грађења;
 • Катедра за конструктивне системе

Општи наставни предмети:

 • Страни језик;
 • Физичка култура;

Адреса: Патриотске лиге 30, 71000 Сарајево

Тел:+387 33 213 493

E-пошта: senkap@af.unsa.ba

Веб: http://af.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post