Академија сценских умјетности у Сарајеву

  • Почетна

Академија сценских умјетноси Сарајево (АСУ) је почела са радом 1981. године, када је уписала прву генерацију студената на Одсјеку за глуму. Потом је услиједило отварање Одсјека за режију (1989.), а у ратној 1994. години, покренут је и Одсјек за драматургију. Битан сегмент рада Академије остварује се на Отвореној сцени „ОБАЛА“, култном сарајевском позоришту, гдје се студенти представљају својим радовима, али гдје и професионални глумци, редитељи и писци својим радом обогаћују театарски живот Сарајева и БиХ.

Потреба за Академијом се јавила јер, према подацима из 1981. године, босанскохерцеговачка позоришта су имала око 180 запослених глумаца али само њих 24 је имало завршену одговарајућу школску спрему. Због тога је одлучено основати Акедмију Сценских Умјетности у Сарајеву (АСУ) којој су могли уписати и кандидати из других република тадашње СФРЈ. Академија сценских умјетности започела је свој рад 2. децембра 1981. године. Међутим тек након четири године добила је поптуну физиономију када су се формирали сви предвиђени одсјеци и када је прва генерација студената завршила школовање.

Двије особе су биле посебно ангажоване за отварање ове Академије: Радослав Зорановић директор Заједнице професионалних позоришта и проф. Звонко Петровић(тадашњи директор СИЗ-а за високо образовање). А када је Академија отворена, у децембру 1981. изабран је и први наставнички кадар којег су сачињавали: др. Разија Лагумџија (декан), Борислав Стјепановић (продекан), др. Мирослав Аврам, Младен Матерић и Гојко Бјелац, – запослени у сталном радном односу, – затим Звонко Петровић и Петар Глеђа примљени у допунски рад. Како се академија развијала проширивао се и број њених свршеника али и предавачког кадра, који је између осталог укључивао и особе као што су: Емир Кустурица, Мирослав Мандић, Ненад Диздаревић, Миралем Зупчевић, Адмир Гламочак, др. Ненад Вуковић, др. Џевад Карахасан.

Отворена сцена „Обала“, настала средином осамдесетих, замишљена је као „лабараториј у коме ће студенти, посебно ИВ године, обављати свој практични рад“, али и мјесто на којем студенти могу јавно приказати свој умјетнички ангажман. Ту су сцену дугим радом студенти и наставници из запуштених подрумских просторија претворили и у култну сарајевску позорницу, изградивши у подруму зграде на Обали салу за сценски покрет и гардеробу.
Досадашњи декани Академије су: Разија Лагумџија, Боро Стјепановић, Мирослав Аврам, Ненад Вуковић, Џевад Карахасан, Милан Шипка, Адмир Гламочак, Зијад Мехић. У децембру 2006. године Академија је прославила 25 година постојања. У том периоду, засигурно, остварила је бројне резултате и увелико унаприједила бх. театар и филм.

Могуће је похађати само редован студиј. Сви студијски одсјеци на Академији сценских умјетности трају 3 до 5 година, тј. 6-10 семестара. Свака студијска година чини класу коју води шеф класе, наставник главног стручног предмета на тој студијској групи. Акценат сваког одсјека и класе је на стручно-умјетничком и практичном раду (предавања и вјежбе, колективни и индивидуални рад, семинари, радионице, гостовање умјетника и педагога из других средина, рад у медијима….). Доста се потенцира и сарадња међу студентима свих одсјека при реализацији наставних задатака, ослањајући се на позитивна искуства високошколског одгоја у области сценских умјетности, развоја личног оригиналналног приступа и методе рада.

Практична настава се примарно реализира на отвореној сцени „Обала“ гдје се постављају и јавне презентације испитних радова и студентски пројекти. Дио практичне наставе се изводи у сурадњи са сарајевским театарским, ТВ и филмским кућама чиме се омогућава реализирање студентских вјежби и задатака из стручно-умјетничких предмета (позоришне представе и филмови).

Одсјеци/студиј:

  • Одсјек за глуму
  • Одсјек за драматургију
  • Одсјек за режију
  • Одсјек за продукцију и менџмент

Академија сценских умјетности у Сарајеву
Универзитет у Сарајеву
Тел: + 387 33 215 277
Факс:+ 387 33 215 277
E-пошта: asu@asu.unsa.ba

Веб сајт: https://www.asu.unsa.ba/
Обала Кулина бана 11
7100 Сарајево

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post