Студирање у Брчком

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА 2024. ГОДИНЕ

  ПОСЈЕТИТЕ НАС НА 6. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА !   ДАТУМ ОДРЖАВАЊА : 28. МАРТ 2024. ГОДИНЕ ВРИЈЕМЕ: 11:00 –  17:00 МЈЕСТО: ГРАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ
View more

Универзитет ПИМ Брчко

Сједиште Универзитета је у насељу Илићка, Илићка бб у Брчком, у згради Српске православне црквене општине Брчко, која је изграђена и намијењена искључиво у образовне сврхе, површине 1500 м2. Одељењу Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука у Брчко дистрикту БиХ одобрено је организовање наставе I, II и III циклуса студија и упис студената […]
View more

Универзитет „Привредна академија“ Брчко дистрикт БиХ

Универзитет „Привредна академија“ Брчко дистрикт БиХ независна је високошколска установа основана Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ број: 01-02-1040 / 20 од: 14.10.2020, за сва три циклуса академских и научних студија. Универзитет нуди савремене наставне планове и програме, као и програме учења на даљину, према најсавременијим методама примјењеним у модерним индустријским центрима. Циљ нам је омогућити […]
View more

Економски факултет Брчко – Универзитет Источно Сарајево

Град Брчко има веома дугу традицију економског образовања. У другој половини 19. вијека исписане су двије значајне странице у историји школства у Брчком. Једна је посвећена оснивању прве основне школе, а друга првој трговачкој школи у Брчком, која је почела са радом школске 1883/84. године, односно пре више од 120 година. Трговачка школа није била […]
View more

Европски Универзитет Брчко

Европски универзитет основан је 2011. године, када се увидјело да је Брчко дистрикту и ширем окружењу потребна једна модерно конципирана високошколска институција. Дјелатност којом се Универзитет бави је од јавног интереса и одвија се у складу са прописаним нормама. На Универзитету се, у оквиру шест факултета, на сва три нивоа студија изучавају правне, економске, политичке, педагошке, техничке и здравствене науке. Приликом […]
View more

Интернационални Универзитет Брчко

Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ је приватни универзитет који обавља дјелатност високог образовања устројавањем и извођењем студија, те може обављати знанствену и стручну дјелатност у складу с чланком 74. Закона о високом образовању Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 30/09, даље у тексту: Закон). Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ је основан 30. […]
View more

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Brčko

Misija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da, slijedeći moderne svjetske standarde i prakse, zakonsku regulativu i akademski okvir, izvodi studij u skladu s Bolonjskom reformom, po najvišim evropskim i svjetskim standardima, na principima akademizma i prema visokim moralnim vrijednostima, proizvodeći tržišno poželjan kadar mladih informatičkih stručnjaka osposobljenih da utiču na razvoj tehnologije i društva, te […]
View more