Студирање у Брчком

Ekonomski fakultet Brčko Upis 2021/2022. godine

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО УПИС АКАДЕМСКА 2021/2022. ГОДИНА Први циклус студија 240 ЕЦТС бодова Студијски програм Економија Смјерови: Рачуноводство и финансије Менаџмент   Други циклус студија 60 ЕЦТС бодова Студијски програми: Маркетинг и менаџмент Финансијски и банкарски менаџмент www.efb.ues.rs.ba 049/234-921
Прочитај више

Универзитет “Привредна академија” Брчко дистрикт БиХ

Универзитет “Привредна академија” Брчко дистрикт БиХ независна је високошколска установа основана Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ број: 01-02-1040 / 20 од: 14.10.2020, за сва три циклуса академских и научних студија. Универзитет нуди савремене наставне планове и програме, као и програме учења на даљину, према најсавременијим методама примјењеним у модерним индустријским центрима. Циљ нам је омогућити […]
Прочитај више

Одјељење универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука у Брчко дистрику

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука отвара своја врата у Брчко Дистрикту као прва акредитована високошколска установа и врши упис студената на први, други и трећи циклус студија. Пратећи изазове пословног свијета, научне токове и достигнућа, Одјељење универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент у Брчко Дистрикту омогућава студентима упис на 7 факултета, 13 […]
Прочитај више

Филозофски факултет Универзитета у Мостару – Дислоцирана настава Брчко

Филозофски факултет Универзитета у Мостару у академској години 2019/2020 године проводи додипломски и дипломски студиј Социјалног рада у Орашју и II. године додипломског студија односа с јавношћу у Брчком. Часови у Брчком одржавају се на адреси Босна Сребрена број 7. Студенти који похађају дислоцирану наставу имају иста права и обавезе као студенти матичног студија у Мостару. Студирање […]
Прочитај више

Економски факултет Брчко – Универзитет Источно Сарајево

Град Брчко има веома дугу традицију економског образовања. У другој половини 19. вијека исписане су двије значајне странице у историји образовања у Брчком. Једна је посвећена оснивању прве основне школе, а друга првој трговачкој школи у Брчком, која је почела с радом школске 1883/84. године, дакле прије више од 120 година. Трговачка школа није била прва […]
Прочитај више

Европски Универзитет Брчко

Европски универзитет основан је 2011. године, када се увидјело да је Брчко дистрикту и ширем окружењу потребна једна модерно конципирана високошколска институција. Дјелатност којом се Универзитет бави је од јавног интереса и одвија се у складу са прописаним нормама. На Универзитету се, у оквиру шест факултета, на сва три нивоа студија изучавају правне, економске, политичке, педагошке, техничке и здравствене науке. Приликом […]
Прочитај више

Интернационални Универзитет Брчко

Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ је приватни универзитет који обавља дјелатност високог образовања устројавањем и извођењем студија, те може обављати знанствену и стручну дјелатност у складу с чланком 74. Закона о високом образовању Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 30/09, даље у тексту: Закон). Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ је основан 30. […]
Прочитај више

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Brčko

Misija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da, slijedeći moderne svjetske standarde i prakse, zakonsku regulativu i akademski okvir, izvodi studij u skladu s Bolonjskom reformom, po najvišim evropskim i svjetskim standardima, na principima akademizma i prema visokim moralnim vrijednostima, proizvodeći tržišno poželjan kadar mladih informatičkih stručnjaka osposobljenih da utiču na razvoj tehnologije i društva, te […]
Прочитај више