Универзитет „Привредна академија“ Брчко дистрикт БиХ

  • Почетна

Универзитет „Привредна академија“ Брчко дистрикт БиХ независна је високошколска установа основана Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ број: 01-02-1040 / 20 од: 14.10.2020, за сва три циклуса академских и научних студија.

Универзитет нуди савремене наставне планове и програме, као и програме учења на даљину, према најсавременијим методама примјењеним у модерним индустријским центрима. Циљ нам је омогућити младим људима да буду конкурентни на тржишту рада и да се могу укључити у савремене токове пословања.

Универзитет „Привредна академија“ Брчко дистрикта БиХ има преко 5.000 м2 простора, који је подијељен тако да се већина практичне наставе може изводити у просторијама Универзитета, попут радио и телевизијског студија, универзитетске полуклинике и слично.

Организација универзитета

Наставни програми на Универзитету усклађени су са принципима Болоњске декларације и омогућавају Европски систем преноса бодова (ЕЦТС). Студијски програми прилагођени су потребама савременог пословног окружења, наставу изводи преко 100 угледних професора са искуством из земље и иностранства у квалитетном и савременом простору. Универзитет има успјешну сарадњу са високошколским институцијама из Европе, САД-а и Русије, као и партнерство са водећим представницима пословног свијета Босне и Херцеговине, као и земаља у окружењу.

Универзитет „Привредна академија“ Брчко дистрикт БиХ, трајно прати савремене научне трендове и достигнућа и преноси знање студентима кроз савремене наставне планове и програме. Кроз своје активности првенствено је оријентисан на образовање висококвалификованог особља, стручњака из одређених области, који би својим знањем допринијели друштвеном и економском развоју и модернизацији Босне и Херцеговине.

Стога је мисија Универзитета да омогући пренос савремених знања, метода и научних техника примјењених у развијеним универзитетским центрима широм Европе, али и да преузме добра достигнућа система високог образовања државних универзитета у земљи.

Постани студент

Студијски програми:

Економија и пословање

Право

Електротахника

Грађевинско инжењерство

Информационе технологије

Машинско инжењерство

Саобраћајно инжењерство

Заштита

Разредна настава

Информатика

Адреса: Петра Кочића 6, Брчко дистрикт БиХ

Е-маил: info@privrednaakademija.edu.ba

Телефон: +387 49 111 222

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post