Интернационални Универзитет Брчко

  • Почетна

Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ је приватни универзитет који обавља дјелатност високог образовања устројавањем и извођењем студија, те може обављати знанствену и стручну дјелатност у складу с чланком 74. Закона о високом образовању Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 30/09, даље у тексту: Закон). Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ је основан 30. ВИ 2011. Одлуком Скупштине Брчко дистрикт БиХ о оснивању Интернационалног универзитета Брчко дистрикт БиХ те Рјешењем о испуњености увјета и почетак рада, бр. УП-И-37-000153/11 од 10.10.2011., Рјешењем УП-И-37-00004/12 од 11. 01.2012. Одјела за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ те Допунским рјешењем бр. УП-И-37-00004/12 од 09. 03.2012., уз Рјешење о регистрацији код надлежног суда бр. 096-0-Рег-11-000697 од 13.10.2011. и другим Рјешењем, код истог суда, бр. 096-0-Рег-12-000974 од 06.06.2012. године.

У протеклом петогодишњем периоду постојања и извођења студија, Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ настојало је својим радом и дјеловањем унаприједити сустав квалитете високог образовања и студентима пружити примјерену разину знања и вјештина које омогућавају обављање тржишно тражених занимања и оспособљавати их за непосредно укључивање у радне процесе. Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ је у знатној мјери успјешно остварило и испунило циљеве и приоритете.

ФАКУЛТЕТИ:

  • Факултет за менаџмент
  • Факултет за информатику
  • Факултет за пословне комуникације
  • Факултет за пословно-цивилну безбједност
  • Факултет за саобраћајно инжењерство
  • Правни факултет
  • Учитељски факултет

 

М.Малића и И.Џиндића бб, 76 100 Брчко дистрикт БиХ

+387 49 490-460

www.iu-bd.org

internacionalni.univerzitet@gmail.com

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post