Studiranje u Brčkom

Ekonomski fakultet Brčko Upis 2021/2022. godine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET BRČKO UPIS AKADEMSKA 2021/2022. GODINA Prvi ciklus studija 240 ECTS bodova Studijski program Ekonomija Smjerovi: Računovodstvo i finansije Menadžment   Drugi ciklus studija 60 ECTS bodova Studijski programi: Markenting i menadžment Finansijski i bankarski menadžment
View more

Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH

Sveučilište “Poslovna akademija” Brčko distrikt BiH neovisna je visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH broj: 01-02-1040 / 20 od: 14.10.2020, za sva tri ciklusa akademskih i znanstvenih studija. Sveučilište nudi suvremene nastavne planove i programe, kao i programe učenja na daljinu, prema najsuvremenijim metodama koje se primjenjuju u modernim industrijskim središtima. Cilj nam […]
View more

Odjel Univerziteta za poslovno inženjerstvo i menadžment Banja Luka u Distriktu Brčko

Sveučilište za poslovno inženjerstvo i menadžment u Banja Luci otvara svoja vrata u Brčko distriktu kao prva akreditirana visokoškolska ustanova i upisuje studente u prvi, drugi i treći ciklus studija.  Slijedeći izazove poslovnog svijeta, znanstvene trendove i dostignuća, Odjel Sveučilišta za poslovno inženjerstvo i menadžment u Brčko distriktu omogućuje studentima upis na 7 fakulteta, 13 […]
View more

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru – Dislocirana nastava Brčko

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2019./2020. godini izvodi preddiplomski i diplomski studij Socijalnog rada u Orašju i II. godinu preddiplomskoga studija Odnosa s javnošću u Brčkom.  Nastava u Brčkom se izvodi na adresi Bosne Srebrene broj 7. Studenti koji pohađaju dislociranu nastavu imaju ista prava i obveze kao i studenti matičnog studija u […]
View more

Ekonomski fakultet Brčko – Univerzitet Istočno Sarajevo

Grad Brčko ima veoma dugu tradiciju ekonomskog obrazovanja. U drugoj polovini 19. vijeka ispisane su dvije značajne stranice u istoriji obrazovanja u Brčkom. Jedna je posvećena osnivanju prve osnovne škole, a druga prvoj trgovačkoj školi u Brčkom, koja je počela s radom školske 1883/84. godine, dakle prije više od 120 godina. Trgovačka škola nije bila prva […]
View more

Evropski Univerzitet Brčko

Evropski univerzitet osnovan je 2011. godine, kada se uvidjelo da je Brčko distriktu i širem okruženju potrebna jedna moderno koncipirana visokoškolska institucija. Djelatnost kojom se Univerzitet bavi je od javnog interesa i odvija se u skladu sa propisanim normama. Na Univerzitetu se, u okviru šest fakulteta, na sva tri nivoa studija izučavaju pravne, ekonomske, političke, pedagoške, tehničke i zdravstvene nauke. Prilikom […]
View more

Internacionalni Univerzitet Brčko

Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je privatni univerzitet koji obavlja djelatnost visokog obrazovanja ustrojavanjem i izvođenjem studija, te može obavljati znanstvenu i stručnu djelatnost u skladu s člankom 74. Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09, dalje u tekstu: Zakon). Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je osnovan 30. […]
View more

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Brčko

Misija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da, slijedeći moderne svjetske standarde i prakse, zakonsku regulativu i akademski okvir, izvodi studij u skladu s Bolonjskom reformom, po najvišim evropskim i svjetskim standardima, na principima akademizma i prema visokim moralnim vrijednostima, proizvodeći tržišno poželjan kadar mladih informatičkih stručnjaka osposobljenih da utiču na razvoj tehnologije i društva, te […]
View more