Економски факултет Брчко – Универзитет Источно Сарајево

  • Почетна

Град Брчко има веома дугу традицију економског образовања. У другој половини 19. вијека исписане су двије значајне странице у историји школства у Брчком. Једна је посвећена оснивању прве основне школе, а друга првој трговачкој школи у Брчком, која је почела са радом школске 1883/84. године, односно пре више од 120 година. Трговачка школа није била прва те врсте само у Брчком, већ и у цијелој Босни и Херцеговини. Имала је огромну улогу у развоју трговине у Брчком, Босанској Посавини и Семберији. Била је то школа регионалног карактера која је била претеча каснијег високог и високог образовања у Брчком. По завршетку Првог свјетског рата у Брчком је извршена реформа школства у којој је, након скоро 40 година рада, затворена Трговачка школа, а на њеном мјесту основана Нижа гимназија. Отварање Ниже гимназије Брчак је дочекао са одушевљењем, а укидање Трговачке школе дочекано је са великим незадовољством и горчином. Брчаци су били бескомпромисни у настојању да се едукација за трговинску структуру мора наставити. Зато су тражили да се уместо Трговачке школе оснује Трговачка академија. Међутим, тадашње Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије било је против тога. Поред ових супротстављања, организована и добро осмишљена борба Брчана коју су предводили градоначелник Лука Елдуповић и потпредсједник Мехмедалија Едхемовић, уз подршку Ахмеда Борића из Одјељења Министарства трговине Краљевине Југославије у Босни и Херцеговини год. Сарајево, завршена успјешно. Тако је у Брчком 6. септембра 1923. године почела са радом Трговачка академија. У договору са Одјељењем за образовање Покрајинске управе БиХ, наставу је преузело особље Ниже гимназије са директором др Васом Зрнићем. Овај кадар је предавао наредне три године, а потом је за новог директора именован Фрањо Павловић.

Брчанска радост у односу на Трговачку академију трајала је само 6 година, јер је 1930. године Државна трговачка академија премјештена из Брчког у Бању Луку (из Дринске у Врбаску бановину). Ова одлука министра трговине и индустрије Краљевине Југославије од 25. августа 1930. године захватила је не само Брчко већ и цијелу босанску Посавину и Семберију. Захтјеви руководства општинских и трговачких комора Брчког, Бијељине, Босанског Шамца и Градачца да се Трговачка школа врати у Брчко трајали су до 1939. године. Потом је у Брчком поново отворена Државна трговачка академија, која је радила у Другом свјетском рату и наставила са радом након рата. Школске 1950/51. Трговачка академија је 1958/59. године добила назив Средња економска школа. Мијењам име у Економска школа у Брчком. Од тада до оснивања Брчко дистрикта БиХ, школа је доживјела неколико промјена, од промјене назива до промјене профила образовања. Са 1.404 ученика распоређених у 51 одељење, у десет занимања, Економска школа данас ради у изузетно добрим условима.

Важан корак у унапређењу економског образовања у Брчком било је отварање Више економско-комерцијалне школе (ВЕКШ) 1961. године, чиме су само Брчко, али и шира регија, добили веома значајне кадрове за привреду и друге дјелатности. Школу је похађало око 3.000 редовних и 9.000 ванредних студената, од оснивања до Економског факултета, а дипломирало је 4.500 студената. Три вијећа Скупштине општине Брчко су 23. септембра 1976. године једногласно донијела одлуку о оснивању Економског факултета у Брчком, који је до 1992. године радио у саставу Универзитета у Тузли. 1992. године основан је Економски факултет у Тузли, а Економски факултет у Брчком наставио је рад у оквиру Универзитета у Српском Сарајеву. Од 1976. до 1989. године на факултету је организован студиј Пословне економије. Рационализацијом образовања у БиХ 1988. године, Економски факултет у Брчком је промијенио наставни план и програм и организовао економски студиј под називом Управљање пословним процесима – једини такав предмет у БиХ. У складу са свјетским трендовима и пројектованим потребама, Економски факултет Брчко је од академске 2000/2001. организовао студиј у три смера: 1. Рачуноводство и финансије, 2. Менаџмент и 3. Пословна информатика.

У школској 2004/2005. Економски факултет у Брчком је 2007. године отпочео са организовањем постдипломских студија из области: 1. Менаџмент у рачуноводству и ревизији и 2. Менаџмент и предузетништво У академској 2007/2008. Економски факултет Брчко је 2008. године почео примјењивати стандарде Болоњског процеса. Курсеви се оцењују према Европском систему прикупљања и преноса бодова (ЕЦТС). Систем је оријентисан на студента и заснива се на оптерећењу ученика у процесу остваривања циљева програма и постигнутих резултата учења и стечених способности. Од школске 2011/2012. 2008. године уписао је постдипломске мастер студије на Економском факултету у Брчком. Мастер студије су организоване у три студијска програма: 1. Економско планирање и развој, 2. Маркетинг и менаџмент и 3. Финансијски и банкарски менаџмент.

Брзи развој економске науке наметнуо је стално усавршавање и развој наставних планова и програма. Економски факултет Брчко је врло често мијењао, унапређивао и развијао не само наставне садржаје појединих предмета, већ и наставне планове и програме у цјелини. Настава је организована на двосеместралној основи, са предвиђеним облицима наставе у виду предавања, вежби, групних и индивидуалних консултација. Последњих година, увођењем болоњских принципа у наставни процес, настава је организована на једносеместралној основи, а у зависности од броја часова предавања и вежби одређен је број ЕСПБ бодова за сваки предмет. Стални развој и унапређење наставних планова и програма захтевали су честе промене у саставу наставног особља. Најновија модернизација наставног плана и програма основних студија извршена је 2018. године, тако да је од академске 2019/2020. 2008. године студирао је економију, са две специјализације:

I Рачуноводство и финансије
III Менаџмент

За будуће студенте:

 

 

Студентска 11, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

049 234 931

Декан Факултета – Др Лазар Радовановић

 lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba

lazar.radovanovic.efb@gmail.com

Продекан за наставу – Проф. др Лејла Терзић

lejla.terzic@efb.ues.rs.ba

lejla.terzic.efb@gmail.com

http://www.efb.ues.rs.ba/

studentska.sluzba@efb.ues.rs.ba

sekretarijat@efb.ues.rs.ba

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post