Економски факултет Брчко – Универзитет Источно Сарајево

Град Брчко има веома дугу традицију економског образовања. У другој половини 19. вијека исписане су двије значајне странице у историји образовања у Брчком. Једна је посвећена оснивању прве основне школе, а друга првој трговачкој школи у Брчком, која је почела с радом школске 1883/84. године, дакле прије више од 120 година. Трговачка школа није била прва ове врсте само у Брчком, него и у цијелој БиХ. Она је одиграла огромну улогу у развоју трговине у Брчком, Босанској Посавини и Семберији. Била је то школа регионалног карактера која је претеча каснијег вишег и високог образовања у Брчком.

Послије завршетка Првог свјетског рата у Брчком долази до школске реформе у којој се, послије скоро 40 година рада, Трговачка школа затвара, а умјесто ње се оснива Нижа гимназија. Отварање Ниже гимназије наишло је на одушевљење Брчака, а укидање Трговачке школе дочекано је са великим незадовољством и горчином. Брчаци су били бескомпромисни у настојањима да се образовање за трговинску структуру мора наставити. Зато су умјесто Трговачке школе тражили оснивање Трговачке академије. Међутим, тадашње Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије било је против. И поред ових противљења, организована и добро осмишљена борба Брчака с предсједником општине Луком Елдуповићем и потпредсједником Мехмедалијом Едхемовићем на челу, потпомогнутим од Ахмеда Борића из Одјељења Министарства трговине Краљевине Југославије у БиХ у Сарајеву, окончана је успјешно. Тако је у Брчком, 6. септембра 1923. године почела с радом Трговачка академија. Наставу је у споразуму с Просвјетним одјељењем Покрајинске управе БиХ преузело особље Ниже гимназије са директором др Васом Зрнићем. Ово особље изводило је наставу наредне три године, а затим је за новог директора постављен Фрањо Павловић.

Радост Брчака у вези с Трговачком академијом трајала је само 6 година, јер је 1930. године Државна трговачка академија премјештена из Брчког у Бању Луку (из Дринске у Врбаску бановину). Ово рјешење министра трговине и индустрије Краљевине Југославије, од 25. августа 1930. године, погодило је не само Брчко него и цијелу Босанску Посавину и Семберију.

Молбе руководстава општинских и трговинских комора Брчког, Бијељине, Босанског Шамца и Градачца да се Трговачка школа врати у Брчко трајале су до 1939 године. Тада је у Брчком поново отворена Државна трговачка академија која је радила и током ИИ свјетског рата и наставила с радом послије рата.

Школске 1950/51. године Трговачка академија добија назив Средња економска школа, а 1958/59. мења име у Економска школа у Брчком. Од тада до успостављања Брчко дистрикта БиХ школа је имала неколико промјена, од промјене у имену до промјене профила образовања. Са 1.404 ученика распоређена у 51 одјељење, у десет занимања, Економска школа данас ради у изузетно добрим условима.

Важан корак у унапређењу економског образовања у Брчком било је отварање Више економско-комерцијалне школе (ВЕКШ) 1961. године, која је самом Брчком, као и широј регији, дала врло значајне кадрове за привреду и друге дјелатности. Школу је, од њеног оснивања до прерастања у Економски факултет, похађало око 3.000 редовних и 9.000 ванредних студената, а дипломирало 4.500 студената.

Три вијећа Скупштине општине Брчко 23. септембра 1976. године донијела су, једногласно, одлуку да се у Брчком оснује Економски факултет који је до 1992. године радио у саставу Универзитета у Тузли. 1992. године у Тузли се оснива Економски факултет, а Економски факултет у Брчком наставља са радом у оквиру Универзитета у Српском Сарајеву.

На факултету је од 1976. па све до 1989. године организован студиј Пословне економије. Рационализацијом образовања у БиХ 1988. године, на Економском факултету у Брчком је дошло до измјена наставног плана и програма, и организовања економског студија под називом Управљање пословним процесима – јединог таквог усмјерења у БиХ. Школске 2000/01. године на факултету су усвојени нови наставни планови и програми, и организована је настава на три смјера:

I Рачуноводство и финансије
II Poslovna informatika
III Менаџмент

За будуће студенте:

 

 

Студентска 11, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

049 234 931

Декан Факултета – Др Лазар Радовановић

 lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba

Продекан за наставу – Др Рената Лучић

renata.lucic@efb.ues.rs.ba

Секретар Факултета – Весна Симић

sekretarijat@efb.ues.rs.ba

http://www.efb.ues.rs.ba/

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak