Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Brčko

Misija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da, slijedeći moderne svjetske standarde i prakse, zakonsku regulativu i akademski okvir, izvodi studij u skladu s Bolonjskom reformom, po najvišim evropskim i svjetskim standardima, na principima akademizma i prema visokim moralnim vrijednostima, proizvodeći tržišno poželjan kadar mladih informatičkih stručnjaka osposobljenih da utiču na razvoj tehnologije i društva, te da bude ustanova visokih akademskih vrijednosti i etičkih kriterija i mjesto kritičkog promišljanja i propitivanja.

Vizija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da se diferencira u regionu kao vodeća visokoškolska ustanova koja omogućava klasičan način studiranja, kao i studiranje na daljinu, u IKT i njima interdisciplinarnim oblastima, čiji će budući diplomanti svojim znanjem, vještinama, ponašanjem i sposobnostima biti primjer drugim mladim ljudima, poželjni zaposlenici i dobri reformatori.

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA  u svom radu slijedi razvojne inicijative i strateške ciljeve BiH, Brčko distrikta BiH i Tuzlanskog kantona, školujući visokokvalitetan i tržišno orijentisan kadar, a konceptom cjeloživotnog učenja obezbjeđuje kontinuirano praćenje obrazovnih IKT trendova u svijetu.

Cilj Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je pružanje kvalitetnog i upotrebljivog visokoškolskog obrazovanja prema najvišim evropskim standardima, u skladu sa Bolonjskim procesom, zahtjevima struke i tržišta rada, kroz redovan studij i studij na daljinu. Studenti Visoke škole eMPIRICA pored akademskih, stiču kvalitetna stručna znanja, vještine i kompetencije u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija i poslovanja, prvenstveno razvoju softvera, upravljanju računarskim, komunikacijskim, informacijskim i poslovnim sistemima, uz korištenje moderne opreme i programskih alata.

Ostali ciljevi su:

  • Obrazovanje što većeg broja mladih IKT stručnjaka,
  • Mogućnost produktivnog zapošljavanja, s obzirom na deficitarnost kadar,
  • Razvoj okruženja uz pomoć novih mladih budućih stručnjaka, školovanih po modernim evropskim praksama,
  • Doprinos većem uključenju Brčko distrikta u evropski akademski prostor,
  • Promocija kvalitetnog visokog obrazovanja temeljenog na ishodima učenja,
  • Razvijanje poduzetničkih i poslovnih inicijativa, te povezanost s lokalnom zajednicom,
  • Razvijanje i usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja.

Zadaci Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA prate ispunjavanje navedenih ciljeva, uz osiguranje kvalitetnih nastavnih sadržaja, nastavnog osoblja, prostora, opremljenosti učionica i laboratorija, biblioteke, visokog studentskog standarda, te uspostavljanje kontakata sa potencijalnim poslodavcima. U svom radu Visoka škola eMPIRICA rukovodi se demokratskim principima, uvažavanjem različitosti, poštivanjem ljudskih i moralnih vrijednosti, te njegovanjem i razvojem akademizma.

Studijski programi:

Načini studiranja

Konkursi Akademije cjeloživotnog učenja

 

Sjedište: Bulevar mira 8, Delta I, Brčko
Odjeljenje u Tuzli: Fočanska 1,Tuzla

empirica@empirica.ba

Tel: +387 49 230 111; + 387 35 312 350

Fax: +387 49 230 110

http://www.empirica.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post