Техничар за мехатронику

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Опис посла: Нови образовни профил који омогућава праћење савремених токова науке и технологије и бит ће неопходан у савременим производним погонима. У току четворогодишњег школовање ученици стичу потребна знања и вјештине за функционално повезивање електро, машинских и информатичких технологија Након завршетка школовања ученици ће бити […]
View more

Техничар електроенергетике

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Техничари електроенергетике врше: пројектовање постројења, мрежа и инсталација, трансформатора, електричних машина и опреме, проналазе и отклањају кварове, врше монтажу, подешавање и одржавање постројења , мрежа и инсталација, трансформатора, електричних машина и опреме, врши мјерења,контролу и тестирање електроенергетских постројења и уређаја Техничар електроенергетике може радити на […]
View more

Електротехничар рачунарства

Трајање образовајња: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Опис послова: Познаје грађу рачунара, функције и основе рада са рутерима и осталом мрежном опремом, Врши монтажу, контролу, подешавање, тестирање и одржавање рачунарске опреме и система, Врши инсталацију системског и корисничког софтвера, Познаје основе SQL (Structured Query Language), релационих база података, објектно оријентисаног програмирања, По […]
View more

Заваривач/Варилац

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Заваривач – Варилац Познаје и адекватно користи разноврсне материјале, приборе, уређаје и алате који се користе у процесу заваривања, Познаје технологију обраде и изводи поступке заваривања: Гасно заваривање и сјечење, Електролучно заваривање и сјечење, Електроотпорно заваривање, Заваривање у атмосфери заштитног гаса. Због чврстоће заварених спојева […]
View more

Аутомеханичар/Инсталатер

Трајање образовања: 3 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Аутомеханичар Образовни профил аутомеханичар омогућује ученицима да уђу у свијет мотора и аутомобила. Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да врше: Сервис Одржавање моторних возила Одређивање и отклањање неисправности на возилима Растављање и састављање дијелова и склопова приликом одржавања возила Након завршетка школовања ученици су […]
View more

Машински техничар за компјутерско конструисање/Машински техничар програмер на CNC машинама

Трајање образовања: 4 године Број одјељења: 1 Број ученика: 18 Стручне квалификације: Израђује прорачуне и техничку документацију Испитује и мјери карактеристике машинских дијелова и склопова Пројектује машинске дијелове и склопове, користи напредне софтверске алате за 3Д обликовање Израђује нове производе у било ком CAD програм Након завршеног школовања ученицима се пружа могућност: запослења (аутомобилска индустрија, […]
View more

ЈУ Техничка школа

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, као мултиетничка васпитно-образовна установа, под овим називом дјелује и ради од 1. септембра 2001. године, а настала је спајањем ЈУ Мјешовите средње школе Брчко и Техничке школе „Милан Стјепановић“ Брчко. За ову школу су везани почеци образовања за радничка и техничка занимања у Брчком, а они почињу […]
View more