Заваривач/Варилац

  • Почетна

Трајање образовања: 3 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Заваривач – Варилац

  • Познаје и адекватно користи разноврсне материјале, приборе, уређаје и алате који се користе у процесу заваривања,
  • Познаје технологију обраде и изводи поступке заваривања:
  • Гасно заваривање и сјечење,
  • Електролучно заваривање и сјечење,
  • Електроотпорно заваривање,
  • Заваривање у атмосфери заштитног гаса.
  • Због чврстоће заварених спојева заваривање се примјењује у бродоградњи, мостоградњи, у аутомобилској индустрији, у изградњи рафинерија и нуклеарних погона.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post