Техничар за мехатронику

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Опис посла:

  • Нови образовни профил који омогућава праћење савремених токова науке и технологије и бит ће неопходан у савременим производним погонима.
  • У току четворогодишњег школовање ученици стичу потребна знања и вјештине за функционално повезивање електро, машинских и информатичких технологија
  • Након завршетка школовања ученици ће бити оспособљени за рад и одржавање комплексне опреме и система
  • Настава се одвија у малим групама, у савременим и посебно опремљеним лабораторијама које су опремљене свим потребним уређајима за лахко и успјешно савладавање градива
  • Наставак школовања на стручним и академским студијама (електротехнички факултет, машински факултет, информатички…).
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post