Техничар електроенергетике

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Техничари електроенергетике врше:

  • пројектовање постројења, мрежа и инсталација,
  • трансформатора, електричних машина и опреме,
  • проналазе и отклањају кварове,
  • врше монтажу, подешавање и одржавање постројења , мрежа и инсталација, трансформатора, електричних машина и опреме,
  • врши мјерења,контролу и тестирање електроенергетских постројења и уређаја
  • Техничар електроенергетике може радити на одржавању електроенергетских машина, уређаја и опреме; планирању, конструирању и праћењу изградње електричних мрежа те на испитивању и одржавању електричних генератора, енергетских трансформатора и агрегата
  • Припрема за факултет.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post