Електричар

  • Почетна

Трајање образовања: 3 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Електричар

  • Електричари разводе електричне каблове и одржавају електричне мреже у објектима и на далеководима.
  • Електричари производе, монтирају, контролирају и одржавају електроничке склопове, уређаје и опрему, изводе електромонтерске радове и врше потребна мјерења.
  • Одржавају и поправљају уређаје и опрему за аудиотехнику и видеотехнику. Могу радити у индустрији и у разним организацијама које требају њихове услуге.
  • Посједује основна знања о инсталирању и програмирању ПЛЦ уређаја (програмабилних логичких контролера)
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post