Аутомеханичар/Инсталатер

 • Почетна

Трајање образовања: 3 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Аутомеханичар

 • Образовни профил аутомеханичар омогућује ученицима да уђу у свијет мотора и аутомобила.
 • Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да врше:
  • Сервис
  • Одржавање моторних возила
  • Одређивање и отклањање неисправности на возилима
  • Растављање и састављање дијелова и склопова приликом одржавања возила
 • Након завршетка школовања ученици су у могућности да потраже запослење у неком аутомеханичарском сервису, предузећу за одржавање возила или да отворе своју радионицу и отпочну приватан посао.

Инсталатер

 • Познаје и адекватно користи разноврсне материјале и арматуре који се користе у процесу постављања инсталација за воду, плин, гријање, климатизацију и слично,
 • Познаје, поставља и инсталира грејна и расхладна тијела и постројења,
 • Познаје и користи уређаје и апарате за спајање цијевних инсталација,
 • Испитује рад и врши поправке цјелокупног система гријања, климе, водовода, плина

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post