Електротехничар рачунарства

  • Почетна

Трајање образовајња: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Опис послова:

  • Познаје грађу рачунара, функције и основе рада са рутерима и осталом мрежном опремом,
  • Врши монтажу, контролу, подешавање, тестирање и одржавање рачунарске опреме и система,
  • Врши инсталацију системског и корисничког софтвера,
  • Познаје основе SQL (Structured Query Language), релационих база података, објектно оријентисаног програмирања,
  • По завршетку школовања ученици имају директну проходност на неком од факултета (електротехнички, електронски, рачунарски, факултет организационих наука…)
  • Уколико не желе да наставе школовање постоји могућност отварања сопственог сервиса-продавнице рачунара, запослења на одржавању рачунара, рачунарских мрежа или бављења програмирањем.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post