Машински техничар за компјутерско конструисање/Машински техничар програмер на CNC машинама

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

  • Израђује прорачуне и техничку документацију
  • Испитује и мјери карактеристике машинских дијелова и склопова
  • Пројектује машинске дијелове и склопове, користи напредне софтверске алате за 3Д обликовање
  • Израђује нове производе у било ком CAD програм
  • Након завршеног школовања ученицима се пружа могућност:
    • запослења (аутомобилска индустрија, конструкциони биро, фабрика алата, процесна техника),
    • даљег образовања – факултет (машински, електротехнички, информатички, индустријски дизајн…)
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post