ЈУ Техничка школа

 • Почетна

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

ЈУ Техничка школа Брчко дистрикт БиХ, као мултиетничка васпитно-образовна установа, под овим називом дјелује и ради од 1. септембра 2001. године, а настала је спајањем ЈУ Мјешовите средње школе Брчко и Техничке школе „Милан Стјепановић“ Брчко.

За ову школу су везани почеци образовања за радничка и техничка занимања у Брчком, а они почињу далеке школске 1947/48. године у којој је уписано 136 ученика.

Школске 1972/73. године дошло је до спајања Техничке школе „7. Април“ Брчко, која је основана 1961/62. године и чији је правни сљедбеник била данашња ЈУ Техничка школа Брчко и Школе ученика у привреди „Хасан Агановић – Тач“ у Технички школски центар „Хасан Бурић“ Брчко.

Школски центар „Хасан Бурић“ Брчко развијао се, тако да је школске 1983/84. године имао око 72 одјељења с преко 2400 ученика и преко 100 запослених. Изградњом нове школске зграде, школске 1985/86. године, из Техничког школског центра „Хасан Бурић“ Брчко издваја се као самостална установа Средњошколски центар „25. Новембар“ Брчко.

Ова два Образовна школска центра радили су као самосталне васпитно-образовне установе до 1992. године, односно до избијања ратних дејстава, када се због настале ситуације формирају засебне школе и то Техничка школа Брчко и Технички школски центар са сједиштем у Маочи. Тих година школе су мијењале називе све до уједињења 1. септембра 2001. године, када се прихвата заједнички назив ЈУ Техничка школа Брчко.

Данас ЈУ Техничка школа спада међу најопремљеније школе у региону. Школа посједује пет  кабинета с укупно 60 рачунара, кабинет за мехатронику с роботском руком, симулатор вожње и другу опрему која представља добру основу за стицање квалитетног знања.

ЈУ Техничка школа у школској 2018/2019. години броји 49 одјељења с укупно 855 ученка који се образују у пет подручја рада.

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ПЛАН УПИСА ЈЕ СЉЕДЕЋИ:

МАШИНСТО И ОБРАДА МЕТАЛА

 • Машински техничар за компјутерско конструисање – 1 одјељење (20 ученика)
 • Аутомеханичар / Инсталатер – 1 комбиновано одјељење (20 ученика)
 • Бравар / Заваривач – Варилац – 1 комбиновано одјељење (20 ученика)

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 • Електротехничар рачунарства – 1 одјељење (20 ученика),
 • Техничар електроенергетике – 1 одјељење (20 ученика),
 • Техничар за мехатронику – 1 одјељење (20 ученика)
 • Електричар / Аутоелектричар – 1 комбиновано одјељење (20 ученика)

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

 • Текстилни техничар – 1 одјељење (20 ученика)

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 • Грађевински техничар – 1 одјељење (20 ученика),
 • Геодетски техничар – 1 одјељење (20 ученика),

САОБРАЋАЈ

 • Техничар друмског саобраћаја – 1 одјељење (20 ученика)
 • Возач моторних возила – 1 одјељење (20 ученика)

 

СЕКЦИЈЕ (ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ)

 • Драмска,
 • Рецитаторска,
 • Мултимедијална,
 • Стонотенисерска,
 • Спортска,
 • Музичка
 • Грађевинска,
 • Електротехничка.

Школа организује једнодневне стручне и вишедневне екскурзије за своје ђаке. Екскурзије сви волимо јер се опустимо, боље се упознамо, дружимо се, пјевамо, смијемо се.

УПИС УЧЕНИКА У И РАЗРЕД

Упис ученика у I разред средње школе се организује крајем јуна и траје четири дана. Ученици који након рангирања не буду имали довољан број бодова за упис у одабрано звање/занимање моћи ће изабрати друго звање/занимање у току трајања уписа.

Документа потребна за упис:

 • Свједочанства од VI до IX разреда
  Родни лист (извод из матичне књиге рођених)
  Дипломе о освојеним мјестима или учешћу на такмичењима ИЗ ПРЕДМЕТА БИТНИХ ЗА СТРУКУ
  Остали документи наведени у конкурсу

Ученици не полажу пријемни испит а рангирање се врши на основу опћег успјеха од VI до IX разреда основне школе (максимално 60 бодова) и успјеха из предмета битних за струку у VIII и IX разреду основне школе (максимално 40 бодова). Максималан број бодова који ученик може освојити је 100.

Опћи успјех од VI до IX разреда се бодује на сљедећи начин: одличан (5) – 15 бодова, врло добар (4) – 12 бодова, добар (3) – 9 бодова, довољан (2) – 6 бодова.

Предмети битни за струку (у VIII и IX разреду):

 1. матерњи језик
 2. математика
 3. физика
 4. информатика
 5. техничко образовање/техничка култура

Успјех из предмета битних за струку се бодује на сљедећи начин: одличан (5) – 4 бода, врло добар (4) – 3 бода, добар (3) – 2 бода, довољан (2) – 1 бод.

У случају да два или више ученика имају једнак број бодова рачуна се средња оцјена на три децимална мјеста.

Бодови за опћи успјех: 12+12+15+15= 54

Бодови из предмета важних за струку:

 1. матерњи језик: 4+4= 8
 2. математика: 3+3= 6
 3. физика: 2+3= 5
 4. информатика: 4+4= 8
 5. техничко образовање/техничка култура: 4+4= 8

Укупно бодова: 54+8+6+5+8+8= 89 бодова

 

ЈУ „Техничка школа“ Брчко

Адреса: Мусала 44, 76100.

Брчко дистрикт БиХ

Телефон:  049/217-052

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА НУДИ БРОЈНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ПОЗИВА СВЕ МЛАДЕ ЉУДЕ ЖЕЉНЕ ДА ИСТРАЖУЈУ И НАУЧЕ, ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post