Факултет пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву Бијељина

  • Почетна

Наставни план и програм студијског програма Пословна економија Факултета пословне економије Бијељина темељи се на Болоњској декларацији и примјени стандарда ЕЦТС бодовања. Факултет пословне економије Бијељина организује наставу на три одсјека:

– спољна трговина, порези и царине,
– финансије, банкарство и осигурање и
– пословна информатика.

Наставни план и програм Факултета пословне економије Бијељина пружа квалитетно и стручно образовање, у складу са одлукама Универзитета у Источном Сарајеву. Студије првог циклуса студија студијског програма Пословна економија трају четири године (8 семестара, 240 ЕЦТС бодова).

Основна карактеристика усвојеног наставног плана и програма је усаглашеност са Болоњским процесом. На тај начин постигнута је рационализација и флексибилност наставних планова, као и побољшање ефикасаности и ефективности студирања.

У складу са наведеним, студенти стичу теоријска и практична знања из области економије. У погледу исхода учења, Факултет пословне економије Бијељина ће и у наредном периоду поштовати стандарде у високом образовању, као и доприносити квалитету образовања.

Информатор за упис

Водич

 

 

Универзитет и Источном Сарајеву
Факултет пословне економије Бијељина

76300 Бијељина, Семберских ратара бб
Телефон: +387 (0) 55 415-200
Факс: +387 (0) 55 415-201

E-mail: dekan@fpe.ues.rs.b

http://www.fpe.ues.rs.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post