Универзитет Синергија

  • Почетна

Академска институција Универзитет Синергија је основана 2005. године, уз сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске и уз подршку Универзитета Сингидунум из Београда.

Универзитет Синергија је високошколска установа која својим студентима нуди савремене наставне планове и програме, као и методе учења које се примјењују у развијеним универзитетским центрима. Наш циљ је да оспособимо младе људе да буду конкурентни на тржишту и способни да се укључе у савремене пословне токове.

У складу са Законом о високом образовању, Универзитет Синергија је акредитован 2014. године и на њему студира око 3000 студената. Настава се реализује у 3.750 м² квалитетног простора, опремљеног потребном рачунарском и интернет инфраструктуром, аудио-видео и другом опремом неопходном за савремену реализацију наставних активности. Универзитет располаже са 5 амфитеатара, 6 сала за предавања и 2 рачунарске сале.

Наставни планови и програми на Универзитету су усклађени са принципима Болоњске декларације и омогућавају европски систем преноса бодова (ЕЦТС). Студијски програми су прилагођени потребама савременог пословног окружења, наставу изводи преко 300 угледних професора са искуством, из земље и иностранства у квалитетном и модерном простору. Универзитет има успјешну сарадњу са високошколским институцијама из Европе и региона.

Универзитет Синергија перманентно прати савремене научне токове и достигнућа и преноси знања студентима кроз савремене наставне планове и програме. Својим дјеловањем је превасходно оријентисан на образовање високостручних кадрова, експерата за поједине области, који би својим знањем допринијели друштвеном и привредном развоју и модернизацији Републике Српске и Босне и Херцеговине као цјелине.

Стога, мисија Универзитета јесте да омогући преношење савремених знања, метода и научних техника које се примјењују у развијеним универзитетским центрима широм Европе, али и да преузме добре тековине система високог образовања државних универзитета у земљи.

Универзитет настоји да образује и оспособи кадрове који ће имати завидан ниво знања што би им омогућило да буду конкурентни на тржишту рада и са којим би будући дипломци могли да се укључе у савремене токове пословања без додатног стручног усавршавања.

Каталог

Адреса: ул. Раје Баничића бб, Бијељина

Телефон: 055/21 71 00; 21 71 01

Фаx: 055/21 90 71

E-mail: studentska@sinergija.edu.ba

Website: http://www.sinergija.edu.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post