Универзитет Бијељина

  • Почетна

Универзитет “Бијељина” је настао тако што је основан од стране Високе школе “Колеџ здравствене његе” Бијељина, на основу Сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Мисија Универзитета „Бијељина“ јесте да својим студентима пружа образовање највећег квалитета, припремајући их да се сутра суоче са изазовима нових технологија и глобалног тржишта. При томе, Универзитет перманентно тражи најпогоднији образовни модел, усваја и преноси нове научне дисциплине, проширује поље образовних технологија и настоји да се укључи у међународни образовни систем.

Обезбијеђење квалитета Универзитета „Бијељина“ врши се кроз достизање квалитета сличних високошколских установа Републике Српске, БиХ и шире, путем категорија, које, уједно представљају и законске категорије, а то су:
1. простор и опрема,
2. наставници,
3. студенти,
4. финансије.

У погледу просторно-технолошких ресурса, Универзитет „Бијељина“ спада међу најопремљеније.

У оквиру простора од око 4.300 м2, који се налази на Павловића путу у непосредној близини локације Етно села „Станишићи“, Универзитет располаже са 4 амфитеатра, 5 учионица са укупно 600 мјеста. Студентима су на располагању и једна рачунарска сала са укупно 20 умрежених рачунара те читаоница.

Наставници, сарадници и администрација располажу са 12 кабинета, односно канцеларија.

Амфитеатри поседују сопствена озвучења, а све учионице имају обезбијеђене услове за приступ Интернету и извођење наставе путем видео пројекција.

Поред наведеног Универзитет има 9 лабораторија намијењених за извођење вјежби студентима фармације и пољопривреде. Све лабораторије су изграђене по посљедњим стандардима које омогућавају да се студент упозна са свим методама које се користе у фармацеутској индустрији, односно технологији.

Fakulteti:

Информатор

 

Универзитет Бијељина
Павловића пут бб,
76300 Бијељина, БиХ

+387 55 351 222
+387 55 351 101
+387 55 350 150

univerzitet.bijeljina2012@gmail.com

www.ubn.rs.ba

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post