Пољопривредни факултет Универзитета Источно Сарајево у Бијељини

  • Почетна

Мисија Пољопривредног факултета – Пољопривредни факултет остварује своју основну мисију кроз испуњавање академских стандарда у образовању младих генерација. У том циљу Пољопривредни факултет је у више наврата вршио измјене и допуне студијских програма, и то у складу са друштвеним и привредним потребама и актуелним развојем примарне пољопривредне производње. Из тог разлога превасходно смо се опредијелили ка образовању младих у оквиру стицања општих знања и вјештина из области пољопривредне производње. Да бисмо остварили своју основну мисију трајно смо се опредијелили ка унапређењу квалитета високог образовања и укључивања у јединствени Европски простор високог образовања. Упоредо са развојем студијских програма и квалитета образовања, Пољопривредни факултет развија сопствени наставни кадар и обезбјеђује савремену техничку опрему за обављање научно-истраживачког рада. Пољопривредни факултет настоји да обезбиједи услове за стручно и научно усавршавање наставника и сарадника. Факултет се бави организовањем научних и стручних скупова, публикује научни часопис и настоји да изврши пренос стечених знања и вјештина у привреду и друштво.

Визија Пољопривредног фаултета – Као значајна и препознатљива високо образовна установа у области пољопривреде и шумарства, Пољопривредни факултет намјерава да заузме водеће мјесто у развоју образовања и науке у источном дијелу Републике Српске, и на ширем, регионалном простору. Визија Пољопривредног факултета садржана је у дефинисању свих аспеката развоја савременог образовања и научно-истраживачког рада који је компатибилан са сродним факултетима у земљама чланицама Европске Уније и Руске федерације. Визија унапређења квалитета наставе подразумијева побољшање предавачких способности наставника и сарадника. Заснива се на сталној потреби усавршавања наставника и сарадника и повећању компетенција и вјештина студената. Остваривање развојне визије Пољопривредног факултета неминовно прати мобилност и наставника и студената као један од основних услова за стицање додатних знања и упознавања са савременим научним методама и новим технологијама које могу бити примјенљиве на нашим просторима и допринијети унапређењу примарне пољопривредне производње и очувања и кориштења шумских ресурса. Визија побољшања квалитета и броја научно-истраживачких резултата испољава се у настојању Факултета за успостављањем партнерских веза са истакнутим Универзитетима и научним институтима. Успостављањем научне сарадње Факултет би усвојио позитивне трендове глобалног система савременог научног истраживања. Интензивнија сарадања Факултета у оквиру реализације научних пројеката са међународним институцијама допринијела би повећању угледа и научних компетенција наставника и сарадника, како у нашој земљи, тако и у иностранству.

Студијски програм Пољопривреда

Настава на студијском програму Пољопривреда се организује на двије локације:

  • Одјељење Источно Сарајево
  • Одјељење Бијељина

Сврха овог студијског програма је образовање инжењера пољопривреде, који су оспособљени за самосталан рад на пословима који захтјевају високо образовање и вјештине из цјелокупне области пољопривредне производње, гајења биљака и домаћих животиња (ратарство, повртарство, крмно биље, воћарство, виноградарство, сточарство и др.).

Студијски програм Пољопривреда обезбјеђује стручност, односно компетенције за рад у: пољопривредним радним организацијама, као што су пољопривредни комбинати и задруге; предузећима која се баве продајом сировина за пољопривреду; предузећима која се баве дорадом сјемена пољопривредних биљака; предузећима која се баве маркетингом и продајом пољопривредних производа; сировинским одјељењима прерађивачке индустрије у пољопривреди; породичним газдинствима која се баве пољопривредном производњом; савејтодавним и стручним службама државног или приватног сектора; банкама и осигуравајућим друштвима; пољопривредним инспекцијским службама; привредним коморама и локалној самоуправи; средњешколском и високошколском образовању, научним институцијама и др.

Основне академске студије пољопривреде трају 4 године и изводе се у 8 семестара. Након завршетка ових студија студент стиче академски назив дипломирани инжењер пољопривреде.

Студијски програм Шумарство

Сврха овог студијског програма је образовање инжењера шумарства, који су оспособљени за самосталан рад на пословима који захтјевају високо образовање у шумарству, заштити природних добара, маркетингу, привредним и државним институцијама и образовним установама.

Академске студије шумарства за стицање академског назива инжењер шумарства трају 4 година и изводе се у 8 семестара.

Информатор

Пољопривредни факултет Источно Сарајево

Вука Караџића 30
Источно Ново Сарајево
71123

email:  office@pof.ues.rs.ba
studentska.is@pof.ues.rs.ba
Тел: +387 (0)57 340 401
Тел: +387 (0)57 342 701
Тел: +387 (0)57 490 401

http://www.pof.ues.rs.ba

Одјељење Бијељина

Семберских ратара бб
Бијељина
76300

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post