Слобомир П Универзитет Бијељина

  • Почетна

Прича о првом приватном универзитету на овим просторима почела је 2003. године од племените идеје ширења знања и стварања могућности за младе људе да, без обзира на физичку удаљеност од угледних свјетских образовних центара, стекну знања и способности неопходне за укључивање у савремене токове пословања.

Започели су је брачни пар Мира и Слободан Павловић, бизнисмени и патриоте, који већ четрдесет година живе и раде у Чикагу, оснивајући Слобомир П Универзитет.

Овај Универзитет је до сада испунио многе значајне циљеве, као што је лиценцирање наставних планова и програма, успостављање партнерства са респектабилним универзитетима и пословним школама из иностранства, стварање мреже компанија са којима сарађује и повећање броја образовних програма, дизајнираних тако да испуне захтјеве савременог пословања. Образовање кадрова који ће по завршетку студија остварити престижну радну и животну каријеру захтјева високе стандарде, којима се овај универзитет и руководи. У првом реду је то високостручни наставни кадар, тако да су предавачи на факултетима компетентни и угледни научни радници. У областима којима се баве постигли су изванредне резултате не само у настави већ и у научно-истраживачком раду. Реномирани професори су кадар из Београда, Новог Сада, Бања Луке, Сарајева и земаља у региону, те предавачи који су своја звања стекли на Слобомир П Универзитету. Једна од привилегија студената Слобомир П Универзитета је и могућност да наставу прате у реализацији иностраних професора и великог броја гостујућих предавача из праксе.

Студентима су на располагању модерно опремљене учионице са свим потребним училима, сале са интернет конекцијом, библиотека и др. За студенте који долазе из неких других градова је обезбјеђен смјештај у студентском дому.

Од самог почетка Универзитет ради по принципима Болоњске декларације. Сви предмети су једносеместрални, испити се полажу парцијално путем тестова и других начина провјере знања. Примјена европског система трансфера кредита (ЕЦТС), тј. бодовног система, нашим студентима омогућава евентуални прелазак на друге високошколске установе било гдје у Европи, али и долазак иностраних студената на наш Универзитет.

Потврда квалитетног рада свих факултета овог Универзитета јесу бројна признања на националном и интернационалном нивоу, од којих посебно морамо споменути престижно признање „Европска награда за квалитет“, које се уручује установама високог образовања које задовољавају највише стандарде квалитета и конкурентности, а додјељује је „Европска Пословна Скупштина“ (Еуропе Бусинесс Ассемблy – ЕБА, Оxфорд, Греат Бритаин) из Оксфорда.

Упис 2020/2021

 

 

ПФ 70 Павловић пут 76, 76300 Слобомир, Република Српска, БиХ

+387 (55) 231-180 (Ректорат)
+387 (55) 231-153 (Секретар)

info@spu.ba

http://spu.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post