Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

  • Почетна

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, школске 2007/2008. године, у складу са Дозволом за рад од и Дозволом за рад Универзитета у Источном Сарајеву, издатим од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, остварује наставни процес у складу са Болоњском декларацијом. Захваљујући квалитетном кадру и традицији дугој 65 година, Факултет је успјешно извео и прве дипломиране студенте по новом наставном плану и програму. Студије се изводе према лиценцираном студијском програму (наставном плану и програму).

На Правном факултету настава се изводи у два циклуса према Болоњском принципу и усклађена је са Законом о високом образовању. Изводи се као студијски програм Право, и то у сједишту Факултета на Палама, и у одјељењима ван сједишта – Бијељина и Сребреница.

Након завршених студија каднидати стјечу академско звање дипломирани правник (први циклус студија), на другом цклусу студенти могу да бирају између два смијера: Јавно право, Грађанско право (са два модула: Грађанско право и Пословно право) или Кривично право. По завршетку студија, студенти стичу академску титулу и стручно звање мастер права. 

КАТЕДРЕ:

  • Катедра за грађанско право
  • Катедра за кривично право
  • Катедра за историју државе и права
  • Катедра за међународно право
  • Катедра за правну теорију и јавно право
  • Катедра за правно-економске науке

СЈЕДИШТЕ

Алексе Шантића бр.3
71420 Пале
Република Српска – БиХ

dekanat@pravni.ues.rs.ba

Пале: +387 57 227 138 и +387 57 226 609;
Бијељина: +387 55 211 390;
Сребреница: +387 56 490 390;

https://www.pravni.ues.rs.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post