Комуниколошки колеџ у Бања Луци

  • Почетна

Комуниколошки колеџ у Бањалуци бави се изучавањем кључних области друштвеног комуницирања у времену у ком живимо. Колеџ изводи студијске програме комуникологија, дизајн и енглески језик. Тематске цјелине студијског програма комуникологија су, између осталих, односи с јавношћу, новинарство и реклама. Енглески језик, књижевност и интеркултурално комуницирање теме су студијског програма енглески језик. На студијском програму дизајн изучавају се технике обликовања комуникацијских порука, односно графички дизајн и дигитално комуницирање.

Наш колеџ је најстарија приватна високошколска установа у Босни и Херцеговини. Почео је с радом 21. августа 2000. године под називом Комуниколошки факултет у Бањалуци/Banja Luka College of Communications. У јуну 2007. године Факултет је испунио услове за рад као висока школа и, у складу са тада донесеним Законом о високом образовању, добио нову дозволу за рад и почетну акредитацију, те наставља рад под називом Висока школа Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи/Banja Luka College of Communications Kappa Phi.  Колеџ је поново акредитован у марту 2014. године.

На Колеџу се изводи студиј првог циклуса (некадашњи основни студиј) и стичу академска звања утврђена законом. Дипломе Колеџа се признају у европским земљама потписницама Болоњске декларације, у САД, као и другим земљама.

Студиј на Комуниколошком колеџу у Бањалуци заснован је на подстицајном комуницирању и активном учењу у малој групи, у условима интерактивне академске заједнице. Управо овакав педагошки приступ чини наш студиј јединственим и другачијим од студија на појединим другим установама.

У нашу високошколску праксу Колеџ је први унио бројне новине, као што су настава у групама од десет до петнаест студената, разговор као наставни метод, активно учење, анонимно оцјењивање, семестрално студентско вредновање рада наставника, пуноправно чланство студената у тијелима установе, јединствени модуларни наставни планови са једносеместралним предметима, једнаки услови студија и досљедна примјена истих правила за све.

Прва генерација комуниколога дипломирала је у школској 2003/2004. години, а на Колеџу је студиј досад завршило петнаест генерација студената првог циклуса и једна генерација студената другог циклуса.

Дипломци наше установе цијењени су и у земљи и у иностранству. Наши дипломци успјешно раде у бројним предузећима, медијима, банкама, рекламним агенцијама, јавним установама, државној управи, дипломатским представништвима, међународним организацијама и образовним установама. Неки наши студенти завршили су постдипломске студије у земљи и иностранству, а поједини су и докторирали. Колеџ уважавају академске установе у иностранству и наши дипломци добијају стипендије за постдипломски студиј у САД, Великој Британији и другим земљама.

Вријеме је показало да је суштински квалитет образовања на нашем Колеџу садржан у природи студија, односно у начину рада и величини наставних група. Равноправност саговорника, учење кроз разговор и практичну примјену и преиспитивање података, чување достојанства студената и наставника и студиј по истим условима за све – темељне су вриједности и насљеђе наше установе. Наш начин рада и природа студија су нам, с друге стране, увијек омогућавали да идемо у корак с временом и нудимо привлачне студијске програме који су у складу са захтјевима друштвене заједнице.

Студентима и наставницима смо временом стварали све боље услове за наставни рад и креативно изражавање. Улагање у људе и у хумане услове у којима дјелују стратешка је задаћа наше установе. Поред стварања академских радних услова, Колеџ улаже и у образовни амбијент, књиге, часописе и нове образовне и комуникацијске технологије.

Као академска установа, Колеџ доприноси развоју друштвене заједнице зато што школује особе које раде у свим областима друштвеног живота. Колеџ је подложан суду академске јавности и дјелује на основу закона и других прописа који важе за све високошколске установе у земљи. Колеџ пружа јавне услуге и дио је шире научне, образовне и културне заједнице. При упису и запошљавању, Колеџ не врши дискриминацију на основу пола, доби, вјероисповијести, националне припадности и других личних различитости.

Студијски програми:

  • Комуникологија
  • Енглески језик
  • Дизајн

 

Висока школа Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи

Војвођанска 2, 78000 Бања Лука, РС, БиХ

Телефон +387-(0)51-321-200

Факс +387-(0)51-321-201

Ел. пошта: informacije@kfbl.edu.ba

Веб http://kfbl.edu.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post