Економски факултет у Бања Луци

  • Почетна

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци је високошколска институција чија је основна дјелатност научно-наставни и научно-истраживачки рад. Економски факултет у Бањој Луци основан је рјешењем Скупштине општине Бања Лука бр. 01-012/75 од 06.02.1975. године. Факултет се развио из Одјељења Економског факултета у Сарајеву, које је почело са радом 01.11.1974. године. Данас, након усвајања Закона о високом образовању Републике Српске, Факултет посједује све неопходне дозволе за рад и у потпуности испуњавања све неопходне услове прописане Законом (Рјешење о утврђивању услова за почетак рада високошколске установе, број Рјешења 07.1 – 4462/07, од 02.07.2007, Рјешење о упису у судски регистар, број Рјешења 1-587-00, од 13.09.2007. и Дозволу за рад, број Дозволе 07.23/602-3900/09, од 22.06.2009. године).

Мисија

Мисија Економског факултета је едукација и оспособљавање високообразовног академског и стручног кадра, развој тржишно оријентисаних компетенција студената, као и научно-истраживачки рад и сарадња на државном, регионалном и међународном нивоу са научно-истраживачким институцијама, владиним и невладиним институцијама и привредом.

Визија Економског факултета

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци је модеран, развијен, прогресиван и отворен факултет који представља главну окосницу економског развоја Републике Српске.
Главни циљ Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је да постане лидер у области високог образовања и научноистраживачког рада у Републици Српској, Босни и Херцеговини и шире, у регионалном контексту.

Подциљеви Факултета су:

– Обезбјеђивање кадровско–материјалних претпоставки које ће омогућити реализацију главног циља.

– Континуирано обављање модерног наставног процеса, усклађеног са захтјевима привреде и у складу са свим одредницама болоњског процеса.

– Успостављање европског квалитета студија I, II и III циклуса.

За будуће студенте:

Зашто уписати Економски факултет у Бања Луци?

Стипендије и конференције

Студентска пракса и обука

Мајке Југовића 4, 78000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина
Студентска служба: +387 51 430 020
Е-маил: info@ef.unibl.org

Веб: https://ef.unibl.org/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post