Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет у Бања Луци

Оснивање Архитектонско-грађевинског факултета био је дуготрајан процес. Иницијатива за оснивање овог Факултета датира од 1980. године. Тек у марту мјесецу 1994. године Министарство за урбанизам, стамбено-комуналне дјелатности и грађевинарство Републике Српске ангажовало је радну групу да изради елаборат о оправданости оснивања и обезбјеђивања услова за рад Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Универзитет је елаборат прихватио и прослиједио Влади Републике Српске. Влада РС је прихватила наведени извјештај, те Министар за образовање, науку и културу формира Комисију за оцјену испуњености услова за почетак рада Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци.

На факултету су у току 2006. године покренуте активности у циљу оснивања докторских студија из области архитектуре и урбанизма у складу са савременим европским наставним процесима. Факултет је закључно са октобром 2006. године похађало 1330 студената, до сада је дипломирало 135, а тренутно је активно 1020 студената. Последипломску наставу похађало је 40 кандидата, магистрирало је четворо, а докторирала су два кандидата. Тренутно Факултет функционише на двије локације, са бројним просторним, институционалним и финансијским проблемима.

Архитектонско-грађевински факултет је зацртао политику интензивног развоја и укључивања у европске интеграционе токове. То се прије свега односи на унапређење образовног и научног процеса, рјешавања недостајућег простора и опреме, интензивне сарадње са другим сродним факултетима, и са привредом и институцијама.

До ступања на снагу Закона о високом образовању 31.августа 2006. године, органи управљања факултетом били су Савјет факултета, декан и Научно-наставно вијеће.

2012. године почиње прва фаза радова на новој згради Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета.

За будуће студенте:

Летак

Информатор

Упис 2020/21

Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића бб, 78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 324 110

Е-пошта: info@unibl.org

Веб: www.unibl.org

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak