Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет у Бања Луци

  • Почетна

Оснивање Архитектонско-грађевинског факултета био је дуг процес. Иницијатива за оснивање овог факултета датира још од 1980. године. Тек у ожујку 1994. Министарство урбанизма, стамбено-комуналне дјелатности и градитељства Републике Српске ангажирало је радну скупину за израду елабората о оправданости оснивања и осигуравања увјета за рад Архитектонско-грађевинског факултета Свеучилишта. из Бања Луке. Свеучилиште је прихватило студију и прослиједило је Влади Републике Српске. Влада РС прихватила је извјешће, а министар просвјете, науке и културе формира Повјеренство за оцјену испуњености услова за почетак рада Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци. Реформирани наставни план и програм Одсјека за архитектуру добио је сугласност Свеучилишта у Бањој Луци рјешењем број 05-214/04. од 16. српња 2004. године. Реформирани наставни план и програм на Одсјеку за грађевинарство добио је сугласност Универзитета у Бањој Луци рјешењем број 05-494/06. од 29. рујна 2006. године, а уписана је прва генерација студената овог одјела сукладно Болоњском процесу.

Успоредно с извођењем наставе на преддипломским студијама, Факултет је започео организирање послиједипломских студија на оба одсјека.

Студијски програми:

  • Архитектура
  • Грађевинарство
  • Геодезија

Услови уписа

Булевар војводе Петра Бојовића бб, 78 000 Бања Лука

+387 51 324 110

e-mail

Website

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post