Arhitektonski fakultet – Sveučilište u Zagrebu

  • Početna

Fakultet je visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu koji ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni, istraživački, visoko stručni i umjetnički rad u području arhitekture i urbanizma. Radom fakulteta rukovode Fakultetsko vijeće i dekan. Fakultetsko vijeće čine svi redoviti i izvanredni profesori, docenti te predstavnici nastavnika, studenata i suradnika izabranih u nastavna i suradnička zvanja.

Djelatnosti fakulteta:

  • Ustrojenje i izvođenje dodiplomskih studija iz znanstvenog i stručnog polja arhitekture i urbanizma;
  • Ustrojenje i izvođenje poslijediplomskih znanstvenih i specijalističkih studija iz znanstvenog polja arhitekture i urbanizma;
  • Znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju arhitekture i urbanizma, provođenje postupaka stjecanja doktorata znanosti;
  • Vještačenja i ekspertize;
  • Izdavanje stručnih časopisa, knjiga i publikacija iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitekture i urbanizma;
  • Stručna djelatnost u području arhitekture i urbanizma, projekti i studije pejzažne arhitekture, investicijsko-tehnička dokumentacija, urbanistički i prostorni planovi te drugi projekti za visokostručne i složene programe u području arhitekture i urbanizma te zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša.

Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića 26
HR – 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 4639 253

E-mail: referada@arhitekt.hr

Website: https://www.arhitekt.hr/hr/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post