Prehrambeno biotehnološki fakultet – Sveučilište u Zagrebu

  • Početna

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je vodeća znanstveno-istraživačka i nastavna institucija u Republici Hrvatskoj u području biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. Dugogodišnja djelatnost fakulteta u obrazovanju visokokvalitetnog stručnog kadra te izvođenje znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom bila je i ostala glavni pokretač razvoja hrvatskog gospodarstva u navedenom području djelovanja. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu studenti mogu upisati jedan od tri preddiplomska studija:

  • Prehrambena tehnologija,
  • Nutricionizam i
  • Biotehnologija

Preddiplomski studiji traju tri godine nakon čega se stječe akademski naziv prvostupnika inženjera prehrambene tehnologije ili biotehnologije odnosno prvostupnika nutricionizma. Nakon jednog od završenih preddiplomskih studija, može se nastaviti studiranje na nekom od pet diplomskih studija u trajanju od dvije godine. To su diplomski studij:

  • Prehrambeno inženjerstvo,
  • Upravljanjesigurnošćuhrane,
  • Nutricionizam,
  • Molekularna biotehnologija i
  • Bioprocesno inženjerstvo

Nakon završetka studija se stječe akademski naziv magistra odnosno magistra inženjera.

Na diplomske studije neposredno se nastavlja poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam.

S obzirom da se navedeni doktorski program izvodi samo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, upisuju ga doktorandi i s drugih fakulteta i sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu. Stečene kompetencije na doktorskom programu omogućuju doktorandima nakon stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti nastavak znanstveno-istraživačkog rada u odgovarajućim istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu te mogućnost post-doktorskog usavršavanja u zemlji i inozemstvu. Osim doktorskog, fakultet izvodi i poslijediplomske specijalističke studije Kvaliteta i sigurnost hrane i Upravljanje hranom.

Fakultet provodi i stručne aktivnosti kroz Centar za kontrolu namirnica kao akreditirani laboratorij za kontrolu sigurnosti i kvalitete prehrambenih proizvoda i proizvoda opće upotrebe na području Europske unije. U sklopu visokog učilišta Centar djeluje kao jedna od prvih spin-off tvrtki i to već preko 50 godina. Unutar Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta od 2007. godine u Zadru djeluje Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. U Centru djeluju Laboratorij za procese sušenja i praćenja stabilnosti biološki aktivnih spojeva, a od 2015. godine i Laboratorij za kontrolu kvalitete meda.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet prepoznat je s jasnim istraživačkim profilom kojeg karakterizira istraživačka izvrsnost priznata na međunarodnoj razini. Kroz nastavu temeljenu na istraživanjima obrazuju se budući nositelji razvitka znanosti i društvenog razvitka u cjelini. Stvaranjem novih ideja i tehnoloških rješenja, kritičkim promišljanjem i kreativnošću, Prehrambeno-biotehnološki fakultet postao je ključni pokretač gospodarstva i održivog razvoja na području biotehničkih znanosti u Republici Hrvatskoj.

Promotivni video:

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 46 05 000
Fax: +385 1 48 36 083

  El. pošta: ekatanic@pbf.hr

                                                                                 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post