Geodetski fakultet – Sveučilište u Zagrebu

  • Početna

Vizija

Vrhunski obrazovani stručnjaci u području geodezije i geoinformatike koji će svojim djelovanjem bitno unaprijediti proizvodnju geoinformacija te njihovo korištenje u društvu.

Misija

Pružati vrhunska znanja utemeljena na etički priznatim znanstvenim spoznajama i praktičnim vještinama na nacionalnoj i međunarodnoj razini svim korisnicima kao jedna od vodećih sastavnica prepoznatljivog i priznatog Sveučilišta, održivim sustavnim odmjerenim aktivnostima utemeljenim na propisima i dobrim iskustvima uz stalno unaprijeđenje kvalitete u suradnji sa svim zainteresiranima.

Fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta, koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom području geodezije.

Fakultet organizira i razvija nastavni i znanstveni rad kao integralni dio svog djelovanja.

Fakultet osim izvođenja sveučilišnih studija, znanstvenog i visokostručnog rada obavlja i slijedeće:

  • surađuje s poduzećima i ustanovama u geodetskoj struci u rješavanju problema, u znanstvenim istraživanjima te razradi i rješavanju stručnih zadataka putem praktične primjene znanstvenih dostignuća i suvremene tehnologije,
  • izvodi geodetske poslove i nadzor u skladu s važećim propisima,
  • surađuje s ostalim poduzećima i ustanovama u razradi i izvođenju znanstvenih i stručnih radova i daje ekspertize i mišljenja u svim područjima koja su u okviru znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta,
  • izrađuje investicijsku i tehničku dokumentaciju za veće, složenije i specifične projekte uz primjenu znanstvenih metoda, obavlja izdavačku djelatnost, tj. izdaje knjige i druge publikacije iz područja djelatnosti Fakulteta.

Studiji:

  • Preddiplomski sveučilišni studij
  • Diplomski sveučilišni studij
  • Poslijediplomski specijalistički studij
  • Poslijediplomski doktorski studij
  • Cjeloživotno obrazovanje

Korisno za buduće studente:

Vodič

Stručne prakse

Upisi

Adresa: Kačićeva 26, 10000 Zagreb

Tel: +385 (1) 4639 222

El. pošta: info@geof.unizg.hr

Website: https://www.geof.unizg.hr/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post