Fakultet strojarstva i brodogradnje – Sveučilište u Zagrebu

  • Početna

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) kao sljedbenik Visoke kraljevske tehničke škole, utemeljene 1919. godine, ima gotovo stoljetnu tradiciju. Tijekom sva ta desetljeća FSB je vodeća institucija u obrazovanju, znanosti i stručnosti u Republici Hrvatskoj, u području strojarstva i brodogradnje, a zadnja dva desetljeća i zrakoplovstva. Kontinuirano i odgovorno obrazuje mlade naraštaje, ali provodi i cjeloživotnu izobrazbu stručnjaka koji su perjanice razvoja velikog dijela gospodarstva te generator ideja njegova razvoja. Surađujući s brojnim akademskim institucijama u Hrvatskoj, ali i izvan nje te s gospodarstvom, uživa visok ugled u međunarodnoj akademskoj zajednici i gospodarstvenim subjektima. Da bi tako i nadalje ostalo te s ciljem ostvarivanja što boljih rezultata u nastavnoj, znanstvenoistraživačkoj i stručnoj djelatnosti, usvojena je Strategija razvoja za sljedeće desetljeće (2014. – 2025.). U nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti uključuju se najnovija znanstvena postignuća iz postojećih područja (konstruiranja, brodogradnje, zrakoplovstva, energetike, termotehnike i procesne tehnike, motora i vozila, proizvodnih tehnologija, industrijskog inženjerstva, inženjerstva materijala), a otvaraju se i nova (računalno inženjerstvo i simulacije, mehatronika i robotika, medicinsko inženjerstvo, nanotehnologije, vojne tehnike, mjeriteljstvo, osiguravanje i upravljanje kvalitetom). Danas Fakultet čini 13 zavoda, 40 katedri i 44 laboratorija smještenih u 4 zgrade te oko 400 zaposlenih, od toga gotovo polovica u znanstveno-nastavnim zvanjima.

Na Fakultetu se izvodi 5 studijskih programa, studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva na preddiplomskom i diplomskom studiju te doktorski i specijalistički studij, koje pohađa oko 2350 studenata. Znatan dio svojih aktivnosti Fakultet temelji na svojim laboratorijima koji su specijalizirani za različita područja iz svog širokog spektra aktivnosti. Stalnim unaprjeđenjem rada i opremljenosti, 6 laboratorija akreditirano je prema EN ISO 17025 i nositelji su državnih etalona.

Posebno bogatstvo na Fakultetu su studentske udruge, njih 10. Projektima koji se realiziraju u okrilju studentskih udruga, studenti pretaču stečena teorijska znanja u praktičnu primjenu. FSB puno drži do sportskih aktivnosti studenata koje se odvijaju u okviru sportske udruge “Omega”, jer s jedne strane po latinskoj poslovici “Mens sana in corpore sano” to je dobro za uspješno svladavanje studija, a s druge strane natjecateljski duh snaži osjećaj pripadnosti matičnom Fakultetu.

FSB kontinuirano radi na poboljšanju standarda studiranja. Kako bi FSB i nadalje držao korak u istraživačkim i obrazovnim procesima sa suvremenom Europom i ukupnom svjetskom akademskom zajednicom, i u buduće će se baviti sustavnim unaprjeđenjem svih svojih aktivnosti uspostavljenim Sustavom osiguravanja kvalitete.

Studiji:

  • Strojarstvo
  • Brodogradnja
  • Zrakoplovstvo

Adresa: Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940

Website: https://www.fsb.unizg.hr/

El. pošta: stuslu@fsb.hr  dekanat@fsb.hr

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post