Студирање у Мостару

Свеучилиште у Мостару

У Мостару и Херцеговини почетак и развој високошколских и школских установа датира с краја 19. стољећа. Коријени високог образовања у Мостару везани су за оснивање Фрањевачког богословног сјеменишта, које је почело с радом 1895. године. Била је то прва школа на универзитетском нивоу. Одмах након Другог свјетског рата (1950.) у Мостару је почела са радом […]
Прочитај више

Универзитет Џемал Биједић Мостар

Препознајући потребу и испуњеност свих предуслова, чланови Скупштине општине Мостар су на сједници одржаној 24.02. 1975. године донијели Закључак о организирању припремних радњи за формирање универзитета у Мостару. На основу поменутог Закључка, Скупштина је 16. маја 1975. године. донијела Рјешење о образовању иницијативног одбора за оснивање универзитета у Мостару. Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару је […]
Прочитај више

Свеучилиште Херцеговина

Свеучилиште Херцеговина прво је приватно лиценцирано и акредитирано Свеучилиште у Херцеговини. Основано је 2010. године. Након проведених поступака вањског вредновања, Свеучилиште Херцеговина добило је Рјешење о акредитацији и уписано је у Регистар акредитираних високошколских установа при Агенцији за развој високог образовања и осигурање квалитете у БиХ. Дипломе стечене на Свеучилишту Херцеговина препознате су и признате […]
Прочитај више