Свеучилиште Херцеговина

Свеучилиште Херцеговина прво је приватно лиценцирано и акредитирано Свеучилиште у Херцеговини. Основано је 2010. године.

Након проведених поступака вањског вредновања, Свеучилиште Херцеговина добило је Рјешење о акредитацији и уписано је у Регистар акредитираних високошколских установа при Агенцији за развој високог образовања и осигурање квалитете у БиХ. Дипломе стечене на Свеучилишту Херцеговина препознате су и признате у Босни и Херцеговини и диљем свијета.

Свеучилиште има 2 факултета:

  1. Факултет друштвених знаности др. Миленка Бркића
  2. Факултет међународних односа и дипломације

На Факултету међународних односа и дипломације организирани су студијски програми из међународних односа и дипломације и права у међународним односима.

На Факултету друштвених знаности др. Миленка Бркића организирани су студијски програми из педагогије, психологије, предшколског одгоја, разредне наставе, социјалне педагогије, дефектологије, информатике, комуникологије, социологије, политологије, менаџмента, јавне управе, туризма, екологије и заштите околиша.

Свеучилиште Херцеговина осим академско-наставног, развија и знанствено-истраживачку дјелатност, као и бројне програме стручног усавршавања и дјеловања у широј друштвеној заједници.

 

За студенте:

Након школе на студиј

Водич за студенте

Школарина и трошкови

 

СВЕУЧИЛИШТЕ ХЕРЦЕГОВИНА
Адреса: Блајбуршких жртава 100

88 000  Мостар

+ 387 (36) 651 – 828

e-mail

Website

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post