Универзитет Џемал Биједић Мостар

Препознајући потребу и испуњеност свих предуслова, чланови Скупштине општине Мостар су на сједници одржаној 24.02. 1975. године донијели Закључак о организирању припремних радњи за формирање универзитета у Мостару. На основу поменутог Закључка, Скупштина је 16. маја 1975. године. донијела Рјешење о образовању иницијативног одбора за оснивање универзитета у Мостару.

Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару је интегрисана и акредитована високошколска институција која у свом саставу има осам организационих јединица: Агромедитерански факултет, Економски факултет, Факултет хуманистичких наука, Факултет информацијских технологија, Грађевински факултет, Машински факултет, Наставнички факултет и Правни факултет. На Универзитету тренутно студира студира проближно 5.000 студената, уписаних на 26 студијских програма на првом, 20 студијских програма на другом и три студијска програма на трећем циклусу студија. У наставном процесу судјелује више од 200 наставника и сараданика, те административног и техничког особља који су у сталном радном односу и око 150 спољних сарадника.

Мисија Универзитета „Џемал Биједић“ јесте организирати широк спектар образовних процеса различитих садржаја и нивоа те обављати теоријски, примијењени и развојни научноистраживачки рад и постати један од предводника у образовању младих кадрова потребних за развој привреде и друштва на гравитационом подручју, као и за унапређење културног и друштвеног развоја регије и земље. Универзитет остварује своју мисију континуираном едукацијом универзитетских кадрова, сталним побољшањем процеса образовања те квалитета управљања и руковођења.

За студенте:

Студијски програми

Универзитетски студији

Студентски дом

Центар за развој каријере

 

Универзитет „Џемал Биједић“

Универзитетски кампус
88104, Мостар
Босна и Херцеговина
+387 36 570 727
E-mail

Website

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak