Свеучилиште у Мостару

  • Почетна

У Мостару и Херцеговини почетак и развој високошколских и школских установа датира с краја 19. стољећа. Коријени високог образовања у Мостару везани су за оснивање Фрањевачког богословног сјеменишта, које је почело с радом 1895. године. Била је то прва школа на универзитетском нивоу. Одмах након Другог свјетског рата (1950.) у Мостару је почела са радом Виша педагошка школа. Слиједе Виша техничка школа (1959), Виша пољопривредна школа (1960) и одсјеци Правног и Економског факултета, који су од 1976. прерасли у самосталне факултете. У оквиру Универзитета Џемал Биједић у Мостару од 1977. до 1992. године радиле су више школе и факултети, а службени језик је био хрватско-српски. Од 1992. године мијења се назив и службени језик Универзитета. Од тада се зове Свеучилиште у Мостару, а умјесто досадашњег хрватско-српског, као службени језик уведен је хрватски.

Свеучилиште у Мостару организира и проводи додипломско, дипломско, послиједипломско и цјеложивотно образовање засновано на истраживању и доприноси друштвеном и економском развоју кроз развој научноистраживачког, умјетничког и стручног рада. Универзитет осигурава и остварује мобилност студената и наставника, рационално кориштење људских и материјалних ресурса уз стално праћење квалитета, конкурентности и међународне конкурентности научноистраживачког, наставног, умјетничког и стручног рада.

ЧЛАНИЦЕ СВЕУЧИЛИШТА

За студенте:

Водич за будуће студенте

Упис у универзитетским центрима

Студенти

 

Трг хрватских великана 1, 88000 Мостар

+387 36 337-070

e-mail

Website

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post