Економски техничар

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

  • Оспособљени су за обављање сложених послова на организацији рада при вођењу свих врста књиговодствених, комерцијалних, статистичко-аналитичких послова, те послова из области предузетништва, пословног права, менаџмента, финансија и банкарства, а располажу и знањима из области кореспонденције, привредне математике
  • Имају способност културе изражавања, комуницирања и састављања пословних писама и на страним језицима
  • Економски техничари су оспособљени за коришћење компјутера и прихватање нових технологија, стичу и развијају организационе способности, спремни су за тимски рад у коме доказују флексибилност, сарадњу, креативност, самокритичност и способност рјешавања проблема
  • Стечена знање знају примијенити у пракси, оспособљени су за тржишну привреду, а стечена знања им омогућавају  и  мијењање занимања, упис на различите факултете и припрему за учење током цијелог живота.
  • Могућност наставка образовања на факултетима.
Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak