О ШКОЛИ – 136 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ

 Крајем 19. вијека Брчко се убрзано развија, захваљујући развоју трговине постаје трговачко мјесто, економски и културни центар Босанске посавине. Да би се трговачки послови унаприједили било је потребно имати школоване кадрове спремне за све изазове тадашње трговине.

Појава прве трговачке школе у Брчком, далеке 1883. године, као прве школе те врсте у БиХ, добија на значају кад знамо да школа почиње са радом  у условима школства које у БиХ заостаје за Европом, али и  за сусједним земљама. Писменост је, до тада, углавном, била везана за вјерске објекте и вјерске школе. Од јесени 1883. године трговачки радници се школују у свом граду.

Ђаци трговачке школе су у наредном периоду били носиоци напретка привредног и трговачког развоја Брчког и цијеле регије. Школа је имала четири разреда и школовала квалитетне кадрове стучно оспособљене за рад у трговини.

Дугу историја ове школе повезује три вијека. Основана  је у 19. вијеку када је Брчко у БиХ припало Аустроугарском царству.

Школа је преживјела све промјене и бурна политичка, економска, друштвена и ратна дешавања током 20. вијека, те успјешно наџивјела  многе промјене и реформе школства прилагођавајући се потребама ученика и захтјевима тржишта. У окриљу школе, поред трговине, развили су се смјерови  из области економије, права, администрације, угоститељства и туризма. Из ове школе потекли су Виша економска школа и, касније, Економски факултет.

Гдје смо данас?

 Економска школа је окружена зеленилом, налази се поред великог градског парка и има простран властити парк. Учионице су простране и свијетле. Ученицима је на располагању преко 80 компјутера, осам телевизора, паметна табла, пројектори и графоскопи у кабинетима и учионицама.  Настава спортске културе изводи се у пространој условној спортској сали и на школском игралишту. У саставу школе је близу 700 квадратних метара намијењених за рад школске кухиње и школског ресторана.

Током школовања ученици стичу општа и стручна знања. Када заврше неки од смјерова Економске школе пред ученицима су отворене бар три могућности.

Диплома Економске школе омогућава запошљавање у државној управи,  у администрацији и привреди јер ученици посједују потребна знања за одређени посао стечена на часовима стручних предмета и на часовима практичне наставе.

Ученици свих четворогодишњих смјерова могу уписати  жељене факултете јер имају неопходно предзнање из општеобразовних предмета: матерњег језика, два страна језика, информатике, историје, географије, екологије…

Ученици са завршеном трогодишњом школом, конобари и кувари, такође могу наставити школовање, уписивањем петог степена или угоститељске академије. На пробирљивом тржишту рада велика је потражња за квалитетном радном снагом угоститељских смјерова.

Сви ученици кроз практичну наставу и стручне предмете развијају вјештине и способности које им омогућавају покретање самосталног посла.

Сви ученици имају могућност промјене смјера или стицања додатног смјера под прописаним условима. Сваке године примају се и ванредни кандидати који до дипломе долазе полагањем испита.  Настава је потпуно стручно заступљена, у школи ради 68 наставника са одговарајућом стучном спремом.

Занимања која се изучавају у Економској школи су подијељена

у два подручја рада:

 1. Економија, право, администрација и трговина – Када је ријеч о овом подручју рада треба истаћи чињеницу да је у времену у којем данас живимо наведена област веома битна јер у сваком малом или великом предузећу, да би пословало по свим законима и прописима, потребни су радници из области економије, администрације и трговине
 2. Угоститељство и туризам – са дипломом из ових области, наши су ученици спремни за тржиште рада и у иностранству, јер изучавају и два страна језика што им омогућава да једнако брзо и успјешно нађу посао и ван наше државе. Већина од ових ученика настави да ради у објектима гдје обављају  практичну наставу  и послодавци се такорећи, отимају за њих.

У оквиру свих занимања, без обзира о ком подручју рада је ријеч,  акценат се ставља на стручно образовање и практичну наставу, те нашим ученицима, са дипломом Економске школе, није потребна додатна обука приликом запошљавања у предузећима свих врста дјелатности.

 пЛАН УПИСА  УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ  2019/2020. ГОДИНИ

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, АДМИНИСТРАЦИЈА И ТРГОВИНА:

 • Економски техничар – 20 ученика
 • Економски техничар – пословна информатика – 20 ученика
 • Царински техничар – 20 ученика
 • Банкарски техничар – 20 ученика
 • Комерцијални техничар – 20 ученика
 • Пословно-правни техничар – 20 ученика

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ:

 • Угоститељско – кулинарски техничар – 20 ученика
 • Туристички техничар – 20 ученика
 • Конобар / Кувар – 20 ученика

 УСЛОВИ УПИСА

 • Право уписа у први разред има лице које је завршило основну школу и није старије од 18 година, односно, 19 година за ученике са посебним потребама.
 • Упис у први разред врши се на основу конкурса који расписује Одјељење за образовање, у јунском и августовском уписном року
 • У августовском уписном року упис се врши у случају да школа, у јунском року, не упише одређени број ученика
 • За пријаву на конкурс за упис у први разред кандидат је дужан предати сљедећу документацију:
 • Пријаву за упис
 • Оригинал свједочанство о завршеном основном образовању

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА УПИС

Упис ученика у први разред врши се на основу постигнутог успјеха у основној школи, према редосљеду кандидата.

Бодови на основу општег успјеха у посљедња четири разреда основне школе:

одличан (5) 15 бодова
врло добар (4) 12 бодова
добар (3) 9 бодова
довољан (2) 6 бодова
По овом основу може се остварити највише 60 бодова

Наставни предмети од посебног значаја за  упис у школу:

 • српски језик и књижевност /босански језик и књижевност / хрватски језик и књижевност,
 • први страни језик,
 • други страни језик,
 • математика,
 • информатика

Вреднују се закључне оцјене из наведених предмета на крају осмог и деветог разреда основне школе. Бодови за  наставне предмете од посебног значаја за  упис у школу су:

одличан (5) 4 бода
врло добар (4) 3 бода
добар (3) 2 бода
довољан (2) 1 бод
По овом основу може се остварити највише 40 бодова

На основу остварених бодова утврђује се редосљед кандидата (ранг-листа).

 Кандидат може остварити максимално  100 бодова

 

Адреса ЈУ Економска школа Брчко:

Студентска 9,  76100 Брчко

 Адреса школске интернет странице: www.ekonomska.bdcentral.net         

Мејл адресе: ekonomska.brcko@gmail.com

                         ekonomskabrcko@yahoo.com

www.facebook.com/ekonomskabrcko/

Телефони: 049/214-914; 049/217-812; 049/213-159

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak