Studiranje u Srbiji

Akademija umjetnosti – Novi Sad

Akademija umetnosti je osnovana 1974. godine u Novom Sadu. Od tada se razvila u jednu od značajnijih umetničkih institucija u regionu. Akademija je osmišljena kao umetnička, obrazovna i naučna institucija savremenog tipa, bazirana na kombinaciji najnovije umetničke i naučne prakse, i oslanjajući se na najbolje primere globalne pedagogije u oblasti visokog umetničkog obrazovanja. Katedre na […]
View more

Prirodno-matematički fakultet – Novi Sad

Najveći PMF u Srbiji – 600 zaposlenih i 6000 studenata 45 akreditovanih studijskih programa Master akademske studije Primenjena matematika kao deo ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry) akreditovanih programa – PMF je edukacioni čvor Master akademske studije Primenjena matematika – nauka o podacima (Data Science) – prve i jedine akreditovane master studije te vrste […]
View more

Tehnološki fakultet – Novi Sad

Tehnološki fakultet u Novom Sadu svake godine upisuje studente na osnovne, master i specijalističke akademske studije, kao i na doktorske studije prema akreditovanim planovima i programima. Kvalitet studiranja na Fakultetu potvrđen je dobijanjem prvog Uverenja o akreditaciji, aprila 2008. godine, kao i Rešenja o akreditaciji, čime je Tehnološki fakultet u Novom Sadu postao prvi akreditovani fakultet iz ove […]
View more

Ekonomski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 80 godina. Osnovan je kao Ekonomsko-komercijalna visoka škola još daleke 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i […]
View more

Elektrotehnički fakultet – Univerzitet u Beogradu

Razvoj Elektrotehničkog fakulteta u bliskoj je vezi sa istorijom univerzitetskog obrazovanja u Srbiji. Prvo visokoškolsko predavanje iz oblasti elektrotehnike održano je davne 1894. Profesor Stevan Marković bio je prvi predavač i osnivač Elektrotehničke katedre Inženjerskog odeljenja Velike škole u Beogradu. Samo četiri godine kasnije, profesor Marković je osnovao i elektroinženjersku laboratoriju. Od tada, elektrotehničke teme […]
View more

Fakultet organizacionih nauka – Univerzitet u Beogradu

Fakultet organizacionih nauka (FON) je osnovan 1969. godine, na zahtjev velikog broja preduzeća, sa ciljem da se privreda ojača dragocjenim savremenim saznanjima iz oblasti organizacije, menadžmenta i informacionih sistema. Savjet Univerziteta u Beogradu je, na svojoj sjednici od 28.11.1970. godine, donijeo odluku da se Fakultet organizacionih nauka uključi u sastav Univerziteta u Beogradu. Fakultet organizacionih […]
View more

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Univerzitet u Beogradu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju. Korjeni Fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova iz naše struke, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom […]
View more

Fakultet za fizičku hemiju – Univerzitet u Beogradu

Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Djelatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji su usklađeni sa međunarodnim, posebno evropskim obrazovnim i naučnim prostorom. Osnovna djelatnost Fakulteta se obavlja u skladu sa zakonima o visokom obrazovanju i o […]
View more

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

O Fakultetu Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je institucija nacionalnog značaja i predstavlja osnov razvoja mašinske nauke i industrije u Srbiji. Najstarija je i najveća visokoškolska i naučna ustanova u našoj zemlji u oblasti mašinstva. Na fakultetu trenutno studira ukupno oko 3000 studenata, a diplomira oko 400 godišnje. Fakultet ima blizu 400 zaposlenih, od toga […]
View more

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

O fakultetu: Medicinski fakultet radi u sklopu Univerziteta u Beogradu i jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova. Cilj fakulteta je stvaranje stručnog i obrazovnog kadra koji će u svakom trenutku biti spreman da odgovori kompleksnim problemima u oblasti zdravstva. Nastava se odvija kroz integrisane akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije. Fakultet […]
View more