Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • Početna

O fakultetu:

Medicinski fakultet radi u sklopu Univerziteta u Beogradu i jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova. Cilj fakulteta je stvaranje stručnog i obrazovnog kadra koji će u svakom trenutku biti spreman da odgovori kompleksnim problemima u oblasti zdravstva. Nastava se odvija kroz integrisane akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije.

 • Fakultet je visokoškolska ustanova koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja, naučnoistraživačku i zdravstvenu djelatnost.
 • Visokoobrazovni studijski programi Fakulteta se obavljaju u okviru polja medicinskih nauka.
 • Fakultet može da samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama obavlja studijske programe i u drugim poljima.
 • U okviru svojih djelatnosti Fakultet može da obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu odgovarajuće delatnosti.
 • Organizacijom rada Fakultet obezbjeđuje da se poslovi kojima se ostvaruju djelatnosti obavljaju sinergistički, i posebno, da se obezbjeđuje neometano i kvalitetno ostvarivanje studijskih programa.

Studijski programi:

Osnovne akademske studije

 • Sestrinstvo

Integrisane akademske studije

 • Medicina
 • Medicina na engleskom jeziku

Specijalističke akademske studije

 • Strukovni fizioterapeut
 • Strukovna medicinska sestra specijalista
 • Specijalista strukovni anestetičar
 • Strukovni medicinski radiolog
 • Strukovni sanitarno-ekološki inženjer
 • Strukovni medicinsko-labaratirijski tehnolog

Specijalističke akademske studije

 • Medicinske nauke

Master akademske studije

 • Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite
 • Javno zdravlje
 • Neuroetika
 • Sestrinstvo
 • Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vježbanjem

Doktorske akademske nauke

 • Medicinske nauke sa sedam izbornih područja
 • Medicinske nauke
 • Molekularna medicina

Adresa: dr Subotića 8
Telefon: +381 11 3636300
Telefaks: +381 11 3636300
e-Pošta: mf.bg@med.bg.ac.rs

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post