Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Univerzitet u Beogradu

  • Početna

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju. Korjeni Fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova iz naše struke, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom Škola za tjelesno vaspitanje u rangu više škole.

Od 1946. do 1953. godine radila je kao Državni institut za fiskulturu (odatle i popularno ime DIF, koje se zadržalo do današnjih dana), zatim od 1953. do 1956. godine kao Instuitut za fizičku kulturu, u periodu od 1956. do 1963. godine kao Visoka škola za fizičko vaspitanje, 1963. godine smo primljeni u Beogradski univerzitet, od 1978. do 1988. godine djelujemo kao Fakultet za fizičko vaspitanje, od 1988. do 2000. godine kao Fakultet fizičke kulture, i od 2000. godine ime smo promjenili u današnje – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Studijski programi:

  • Osnovni akademski studiji
  • Master studiji
  • Osnovne strukovne studije

Upis na Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fiizičkog vaspitanja

Na ovoj web-stranici možete saznati sve u vezi sa Upisom prema sljedećim kategorijama:

Pripreme za prijemni ispit

Informator 2019/2020

Informator o radu Univerziteta

 

Blagoja Parovića 156, 11030 Beograd, Srbija

    +38111/3531-000, 3555-000

     dekanat@fsfv.bg.ac.rswww.fsfv.bg.ac.rs

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post