Akademija umjetnosti – Novi Sad

  • Početna

Akademija umetnosti je osnovana 1974. godine u Novom Sadu. Od tada se razvila u jednu od značajnijih umetničkih institucija u regionu. Akademija je osmišljena kao umetnička, obrazovna i naučna institucija savremenog tipa, bazirana na kombinaciji najnovije umetničke i naučne prakse, i oslanjajući se na najbolje primere globalne pedagogije u oblasti visokog umetničkog obrazovanja.

Katedre na kojima se odvija nastavni i umetničko istraživački rad su:

  • Katedra dramskih umetnosti
  • Katedra likovnih umetnosti
  • Katedra muzičkih umetnosti

Adresa: Đure Jakšića 7, Novi Sad
Telefon: 021/422-177
Email: aofarts@uns.ac.rs

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post