Ekonomski fakultet – Univerzitet u Beogradu

  • Početna

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 80 godina. Osnovan je kao Ekonomsko-komercijalna visoka škola još daleke 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike.

Nastavni plan redovnih studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:

  • Ekonomska analiza i politika
  • Marketing
  • Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment
  • Trgovinski menandžment i marketing
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Turizam i hotelijerstvo
  • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
  • Menadžment
  • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Pored ovoga, na poslediplomskim studijama na Fakultetu postoji oko 20 kurseva u različitim oblastima ekonomije. Od 2001. na fakultetu radi i Poslediplomska poslovna škola MBA tipa, na kojoj predaju eminentni domaći i strani profesori.

Fakultet ima svoj naučno-istraživački centar (NICEF) koji na brojnim projektima angažuje veliku većinu nastavnika i saradnika kao i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta.

Korisno za buduće studente:

Studentski život

Studiranje u Beogradu

Upis

 

Kamenička 6, 11000 Beograd

tel: (011) 3021 240 faks: (011) 2639 560

Website: http://www.ekof.bg.ac.rs/

El. pošta: dekanat@ekof.bg.ac.rs sic@ekof.bg.ac.rs

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post