Tehnološki fakultet – Novi Sad

  • Početna

Tehnološki fakultet u Novom Sadu svake godine upisuje studente na osnovne, master i specijalističke akademske studije, kao i na doktorske studije prema akreditovanim planovima i programima.

Kvalitet studiranja na Fakultetu potvrđen je dobijanjem prvog Uverenja o akreditaciji, aprila 2008. godine, kao i Rešenja o akreditaciji, čime je Tehnološki fakultet u Novom Sadu postao prvi akreditovani fakultet iz ove oblasti u Srbiji.

Šta to znači?

Znači da Fakultet raspolaže sa dovoljnim bojem nastavnika, saradnika, adekvatnim prostorom, opremom kao i studijskim programima, te stoga svake godine može upisati 255 studenata na osnovne akademske, 151 studenta na master akademske, 36 studenata na specijalističke akademske i 71 studenta na doktorske studije.

Nastava na Fakultetu odvija se u putem auditornih predavanja, laboratorijskih i računskih vežbi, pogonskih vežbi, a svi studijski programi imaju i obaveznu stručnu praksu, koju studenti mogu odraditi u industriji.

Šta je sve potrebno da bi se upisao Tehnološki fakultet u Novom Sadu?

Uslovi i način upisa studenata na akreditovane studijske programe Fakulteta definisani su Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Detaljnije pogledajte na sledećim stranicama:

Prijemni ispit

Studijski programi

Adresa i e-mail

Telefoni

  • Dekanat: 021/485-36-00
  • Studentska služba: 021/485-36-11/12/13
  • Marketing i PR: 021/485-36-06
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post