Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je Odlukom Vlade NRBiH od 14. februara 1950. i najstarija je visokoškolska institucija za humanističke i društvene znanosti u Bosni i Hercegovini. U početku je Filozofski fakultet djelovao kao jedinstvena nastavno-znanstvena cjelina s Prirodno-matematičkim fakultetom, s osam studijskih grupa: Opšta i narodna istorija, Srpskohrvatski jezik i jugoslovenska književnost, Njemački jezik i književnost, Francuski […]
View more

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Misija Fakulteta je da primjenom suvremenih edukacijskih i istraživačkih metoda obrazuje magistre farmacije opšteg profila, osposobljene da odgovorno i kompetentno obavljaju sve segmente farmaceutske djelatnosti vezane za lijek, kao i hranu i dodatke prehrani, kozmetiku, te biohemijske dijagnostičke metode i primjenu modernih analitičkih metoda. Ovako osposobljeni stručnjaci će aktivno doprinositi razvoju sistema zdravstvene zaštite i unapređenju […]
View more

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Saobraćaj i komunikacije su među najvažnijim privrednim granama i osnova su za razvoj drugih privrednih djelatnosti. Posebnu ulogu u upravljanju kompleksnim sistemima kao što su saobraćajni i komunikacijski sistemi zauzimaju inžinjeri saobraćaja i komunikacija koji su osposobljeni za upravljanje i organizovanje tehnoloških procesa u navedenim oblastima. U skladu sa potrebama razmjene roba i informacija i […]
View more

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu je jedna od najstarijih institucija ove vrste u regiji. Polustoljetna tradicija Fakulteta je započela osnivanjem Visoke škole za fizičku kulturu 1963. godine, orijentisana na kvalitet u svim vidovima djelovanja. Kao javna visokoškolska institucija koja pripada porodici organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, Fakultet sa pravom nosi epitet lidera […]
View more

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Fakultet političkih nauka je jedna od 24 članice Univerziteta u Sarajevu. Zvanično je formiran 1961. godine, nastavljajući tradiciju dotadašnje Visoke škole političkih nauka u Sarajevu. U proteklih 50 godina rada Fakultet je izrastao u respektabilnu naučnu instituciju. Na Fakultetu političkih nauka uspješno se provodi reforma nastavno-naučnog procesa na temelju standarda koji su sadržani u Bolonjskoj […]
View more

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

Fakultet kriminalističkih nauka osnovan je 1993. godine, kao civilna institucija, čime je pokazano da se i tada slijedilo savremene standarde u formiranju stručnih profila za suprotstavljanje svim vidovima protivpravnih i društveno opasnih ponašanja. Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu osnovan je u cilju univerzitetske edukacije stručnjaka, koji svoj doprinos u uspostavljanju i održavanju vladavine prava u Bosni […]
View more

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN UNSA ) je baštinik najranijih islamskih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje su nastale u doba osmanske vladavine (1463.-1878.) kada znatan dio domaćeg stanovništva prima  islam, ali i visokoškolskih islamskih obrazovnih ustanova koje su nastale u  periodu Austro-Ugarske vladavine, Šerijatsko-sudačke škole ili Mekteb-i nuvvaba (1887.) i Više […]
View more

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je osnovan 1961. godine, a prva generacija studenata upisana je godinu dana ranije, u okviru tad postojećeg Tehničkog fakulteta u Sarajevu. Fakultet je danas smješten u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu u objektima čija površina omogućuje standard od cca 5 m2 po studentu. Za izvjesne laboratorijske vježbe Fakultet koristi i kapacitete […]
View more

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Ekonomski fakultet u Sarajevu (u daljem tekstu Fakultet) osnovan je 1952. godine. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Na Fakultetu je do 01. 10. 2015. godine diplomiralo 15.771 studenata na četverogodišnjem studiju, a dvogodišnji 2.590 studenata. Bolonjski sistem obrazovanja je uveden 2005. godine, a do 01. 10. 2015. zvanje bakalaureata […]
View more

Arhitektonski fakultet u Sarajevu

Arhitektonski fakultet u Sarajevu osnovan je 1949. god. Prošlo je šest decenija od osnivanja studija arhitekture, odnosno današnjeg Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Šezdeset generacija studenata opredijelilo se za ovaj kreativni i humani poziv i otisnulo se raznim životnim putevima. Bilo je većih i manjih promjena, promjene društveno-ekonomske situacije, transformacije nastavnog procesa, promjena zakonske regulative, promjena nastavnog […]
View more