Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Saobraćaj i komunikacije su među najvažnijim privrednim granama i osnova su za razvoj drugih privrednih djelatnosti. Posebnu ulogu u upravljanju kompleksnim sistemima kao što su saobraćajni i komunikacijski sistemi zauzimaju inžinjeri saobraćaja i komunikacija koji su osposobljeni za upravljanje i organizovanje tehnoloških procesa u navedenim oblastima. U skladu sa potrebama razmjene roba i informacija i upravljanja sistemima koji omogućuju ovu razmjenu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije organizuje nastavu na dva odsjeka (pet smjerova). U skladu sa navedenim, Fakultet ima veliku ulogu u razvoju cjelokupne privrede Bosne i Hercegovine.

Misija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu je da u sastavu Univerziteta u Sarajevu, obavlja djelatnost visokog obrazovanja u tri ciklusa studija sa odgovarajućim akademskim stepenima i nastavnim programima i da kroz nastavu i istraživanje educira međunarodno priznate kadrove koji će svojim kvalitetom, sposobnošću i kreativnošću u saobraćaju i komunikacijama doprinjeti naučnom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Realizaciji obrazovnog procesa na prvom, drugom i trećem ciklusu studija pristupa se putem nastavnih programa, koje karakteriziraju: kvalitet, inovativnost, fleksibilnost i usaglašenost s potrebama i zahtijevima održivog razvoja saobraćajno-komunikacijskog sistema.  Fakultet, također, provodi naučna i razvojna istraživanja, posebno programe od strateškog interesa za  društvenu zajednicu u kojoj djeluje i njen saobraćajno-komunikacijski sistem.

Usklađivanje s tržišnim trendovima i novim izazovima uključivanja u evropski obrazovni i naučno-istraživački sistem ogleda se u neprekidnom i sistemskom radu Fakulteta na unapređenju svih oblasti osiguranja kvaliteta,  povećanje efikasnosti u obrazovnom procesu, povezivanje obrazovne, naučno-istraživačke i stručne djelatnosti, kao i izgradnji i unapređenju unutrašnje organizacije.

Vizija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju, kompatibilnu s relevantnim fakultetima u zemljama EU i regiji, te postati prepoznatljivo mjesto visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti cestovnog, telekomunikacijskog, željezničkog, poštanskog i zračnog saobraćaja.  Fakultet  će kroz procese sticanja novih znanja, vještina i trajnog osposobljavanja studenata kroz I, II i III ciklus za samostalan rad i cjeloživotno učenje, osposobi kompetentne inženjere, koji će generirati razvoj sektora saobraćaja i komunikacija naše zemlje, te mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima.

Studijski programi:

Adresa: Fakultet za saobraćaj i komunikacije,
Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta,
71000 Sarajevo

El. pošta: info@fsk.unsa.ba

Telefon: 033 / 565 – 200

Website: http://www.fsk.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post