Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet je najviša naučno-nastavna ustanova u oblasti temeljnih prirodnih i matematičkih nauka, čiji začeci sežu u 1950. godinu, kada su nastavno-naučni odsjeci prirodnih i matematičkih nauka bili u sastavu Filozofskog fakulteta. Od 1960. godine, odlukom Narodne Republike Bosne i Hercegovine (Službeni list broj 50/60) Prirodno-matematički fakultet je izdvojen iz okvira Filozofskog fakulteta i postao […]
Opširnije

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pravni fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organiziranjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski i postdiplomski studij. U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organiziran putem: katedri, nastavnih predmeta, Centra za naučno istraživački rad, izdavačku djelatnost i pravne klinike, instituta, seminara, biblioteke i […]
Opširnije

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je jedan od trideset organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kojeg čine 22 fakulteta, tri akademije i pet naučno-istraživačkih instituta. Sve članice Univerziteta su organizaciono podijeljene u 6 grupacija a Fakultet pripada grupaciji prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka. Fakultet predstavlja obrazovno-vaspitnu, naučnu i stručnu ustanovu u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije a pored osnovne djelatnosti […]
Opširnije

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pedagoški fakultet u Sarajevu je najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 16.1.1946. godine. Do 1969. godine imao je status više škole, 1969. godine je transformiran u Pedagošku akademiju. Akademske 1999/2000. godine upisana je I generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju. Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27.4.2009. godine. Pedagoški fakultet […]
Opširnije

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Misija Akademije je da educira visoko kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetitivne i kompetente kadrove u pedagoškim, umjetničkim i naučnim oblastima. Akademija permanentno treba da utječe na formiranje muzičkog javnog mnijenja i stvaranje estetičkih standarda u muzičkoj i opštoj kulturi BiH. U tom smislu Akademija permanentno nastoji da njeni Nastavni planovi i programi budu usklađeni s […]
Opširnije

Medicinski fakultet u Sarajevu

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1944. godine, a kontinuitet rada je uspostavljen 1946. godine. Do sada je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomiralo 7745 (28. februar 2009. godine) studenata i steklo stručni naziv ”doktor medicine”. Na Fakultetu trenutno studira 1332 studenata od kojih je 150 stranih državljana. Diplomirane studente ovog Fakulteta krasi izuzetno […]
Opširnije

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Mašinski fakultet je organizaciona jedinica JU Univerzitet u Sarajevu i jedan je od njegovih najprestižnijih fakulteta. Fakultet je prepoznat po kvaliteti svog programa i nastave internacionalno i ima učešća u brojnim projektima u saradnji sa Univerzitetima iz regije […]
Opširnije

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Odabrati pozive građevinskog ili geodetskog inženjera znači odabrati struku prepoznatljivu u cijelom Svijetu. Graditeljstvo je najstarija tehnička grana, a rezultati inžinjera-graditelja su vidljivi svuda oko nas. Stoga, ne čudi činjenica da je Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstariji tehnički fakultet našeg Univerziteta. Građevinski i geodetski inžinjeri učestvuju u realizaciji najraznovrsnijh građevina: visokih zgrada, tunela, mostova, […]
Opširnije

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je Odlukom Vlade NRBiH od 14. februara 1950. i najstarija je visokoškolska institucija za humanističke i društvene znanosti u Bosni i Hercegovini. U početku je Filozofski fakultet djelovao kao jedinstvena nastavno-znanstvena cjelina s Prirodno-matematičkim fakultetom, s osam studijskih grupa: Opšta i narodna istorija, Srpskohrvatski jezik i jugoslovenska književnost, Njemački jezik i književnost, Francuski […]
Opširnije

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Misija Fakulteta je da primjenom suvremenih edukacijskih i istraživačkih metoda obrazuje magistre farmacije opšteg profila, osposobljene da odgovorno i kompetentno obavljaju sve segmente farmaceutske djelatnosti vezane za lijek, kao i hranu i dodatke prehrani, kozmetiku, te biohemijske dijagnostičke metode i primjenu modernih analitičkih metoda. Ovako osposobljeni stručnjaci će aktivno doprinositi razvoju sistema zdravstvene zaštite i unapređenju […]
Opširnije