Internacionalni Burch Univerzitet u Sarajevu

  • Početna

Internacionalni Burch Univerzitet (IBU) osnovan je 2008. godine u Sarajevu s ciljem predstavljanja jedinstvene prilike da preispitamo samu ideju modernog univerziteta i preciziramo nove planove za budućnost. Nakon odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, nastavni proces je započet po bolonjskom sistemu obrazovanja (3 + 2 + 3) na tri fakulteta, a nastava se izvodila na engleskom jeziku.

Burch je član porodice privatnih Global Education obrazovnih institucija, dobro poznat na prostoru Bosne i Hercegovine po uspjehu svojih studenta koji učestvuju u različitim edukativnim takmičenjima na federalnom, državnom i međunarodnom nivou. Global Education obrazovne institucije nude obrazovanje u sedam škola (od osnovne škole, kroz koledž do univerziteta) u gradovima u Tuzli, Bihaću, Zenici, Sarajevu i Mostaru.

Studijski programi:

Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, Bosnia and Herzegovina

Tel: +387 33 944 400

E-mail: info@ibu.edu.ba

Website: https://www.ibu.edu.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post