Internacionalni univerzitet u Sarajevu

 • Početna

Osnovan od Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo, IUS je otvoren u akademskoj godini 2004/2005. Nalazi se u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Univerzitet se sastoji od sledećih fakulteta:

Vizija IUS-a je da postane međunarodno priznata institucija visokog obrazovanja i istraživačkog rada, te centar stručnosti i kvalitete kroz zajedničke napore osnivača, akademskog i administrativnog osoblja, studenata te svih interesnih grupa.
IUS ima cilj da bude jedna od glavnih poveznica na Balkanu koja će približiti Istok i Zapad kao vodeća internacionalna institucija visokog obrazovanja i istraživačkog rada sa sveobuhvatnom stručnošću i kvalitetom, a čiji su studenti, koji uče kroz cijeli život, interkulturalno kompetentni i razvijeni lideri društveno-ekonomskog razvoja društva.

Ciljevi Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

Ova Strategija predstavlja sveobuhvatne ciljeve IUS-a:

prepoznavanje IUS-a kao najboljeg univerziteta u Bosni i Hercegovini i regiji, koji služi kao primjer univerziteta koji spaja liberalno obrazovanje, temeljno znanje sa praktičnom naobrazbom, te ima utjecaj na društvene i svjetske probleme.

Kako bi IUS ostvario ove ciljeve, IUS će:

 1. fokusirati se na jake ili potencijalno jake akademske programe koji su strateški bitni za Univerzitet, kao i to da Univerzitet zadrži visoku kompetentnost unutar svake osnovne akademske grupe,
 2. izgraditi veću povezanost među akademskim jedinicama uspostavom novih veza, struktura koje prevazilaze okvire uz ostvarenje veće produktivnosti,
 3. povećati broj i kvalitet fakultetskog osoblja tako što će Univerzitet prihvatiti višegodišnji plan upošljavanja, te dati prednost stalnim uposlenicima i novim doktorantima, „novim nadama“ na svakom programu, kao i unaprijediti zadržavanje kadra (konkurentnost u upošljavanju, unapređenje i evaluaciju),
 4. implementirati strateški fokusirano, isplativo poboljšanje infrastrukture, zatim bolji podaci, kriteriji, procedure za evaluaciju i praćenje kvaliteta, stipendija i kreativnosti,
 5. ostvariti strateški fokusirane promjene kako bi se poboljšali organizacioni procesi i strukture koje upravljaju, određuju i nadgledaju resurse koji su bitni za ispunjenje akademske misije Univerziteta,
 6. unaprijediti politiku prijema studenata kako bi se privukao veći broj najboljih i najmarljivijih studenata.

Misija IUS-a je da promovira nauku, umjetnost i tehnologiju te da ih stavi na raspolaganje čovječanstvu, da obrazuje slobodoumne i angažirane individue širokih shvatanja koje su spremne na promjenu i poboljšanje i koje imaju sposobnost da transformiraju znanje u vrijednosti, važne kako za njih same tako i za širu zajednicu. Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), kao internacionalna obrazovno-istraživačka institucija, sarađuje sa univerzitetima u regiji te sa univerzitetima iz drugih zemalja, u cilju obezbjeđenja miroljubive i ugodne atmosfere učenja za studente iz šireg geografskog područja.

Sedam (7) ključnih dimenzija misije IUS-a su:

 •  kontinuirano poboljšanje kulture kvaliteta
 •  internacionalizirano visoko obrazovanje
 •  integritet rada u društvu baziran na visokim etičkim vrijednostima
 •  interdisciplinarni programi
 •  interkulturalna kompetencija
 •  društveni angažman
 •  sveobuhvatna stručnost

 

Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo
Tel : +387 33 957 101/102
Fax: +387 33 957 105
E-mail: info@ius.edu.ba

Website: https://www.ius.edu.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post